• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm

Thời sự 12/05/2023 10:43

(Tổ Quốc) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, "quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn".

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” vừa được tổ chức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức cho biết, ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 10-CTr/TU và thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU đã ban hành Quy chế làm việc; xây dựng, thực hiện 15 chuyên đề, đề tài tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng lớn, phức tạp…

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội quan tâm chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 3.200 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với gần 81.500 lượt người tham gia. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng với 1.154 trường hợp.

Toàn Thành phố triển khai 691 cuộc thanh tra; đã kết luận 420 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể và 172 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu phạm tội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý 47 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu, thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

Sau 2 năm thực hiện Chương trình số 10 của Thành ủy và sau 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đến công tác xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như tính nêu gương của người đứng đầu và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa quyết liệt; chưa tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, một số cơ quan, đơn vị chậm cải cách thủ tục hành chính, chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chậm xây dựng hoặc chậm sửa đổi quy chế, quy trình xử lý công việc. Đặc biệt, công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ một số cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu, phần lớn là không tự phát hiện ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí….

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp của Thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục và quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trên.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị Thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của Thành phố, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

"Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng thời, yêu cầu phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để không tạo kẽ hỡ, dễ bị lợi dụng…

Sau hội nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy; thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ