• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động thư viện cộng đồng...

Văn hoá 31/03/2020 09:52

(Tổ Quốc) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2462/VP-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động thư viện cộng đồng... - Ảnh 1.

Theo nội dung công văn, hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, tác động tích cực tới phát triển sự nghiệp thư viện, góp phần nâng cao dân trí, văn hóa đọc trong nhân dân.

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động này, trong đó huy động sự tham gia rộng rãi hơn nữa của các tổ chức, cá nhân, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá và có hình thức ghi nhận, biểu dương kịp thời, đầy đủ đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trưởng, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện.

>> Phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Hiện nay, trên cả nước mạng lưới thư viện tư nhân, thư viện cơ sở đã được hình thành rộng khắp. Theo số liệu báo cáo của địa phương, hiện nay trên cả nước có hơn 100 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Đồng thời, cả nước cũng đã có hơn 20.000 thư viện/phòng đọc cơ sở tại UBND xã, điểm sinh hoạt của cộng đồng tại thôn, cụm dân cư, phòng đọc tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao của xã, thôn điểm bưu điện văn hóa xã, trung tâm học tập cộng đồng… Nhờ đó, người dân ở địa phương có điều kiện đến đọc sách báo tại địa bàn.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ