• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Thuận: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lễ hội

Văn hoá 20/02/2019 15:51

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu các Sở, Ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Bình Thuận: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lễ hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Nhân dân điện tử)

Theo đó, để công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật và thu hút, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, UBND tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến sâu rộng, thực hiện nghiêm Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và Văn bản của UBND tỉnh về quản lý và tổ chức lễ hội đến UBND xã, phường, thị trấn, ban quản lý các di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội theo đúng quy định tại Điều 20 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ; phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống.

Đặc biệt, không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển...

Ngoài ra, chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh tại di tích, lễ hội; gìn giữ, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ