• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bộ Công Thương lên tiếng về kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ

Kinh tế 09/03/2017 10:25

(Tổ Quốc) -Bộ Công Thương lên tiếng về kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016.

Bộ Công Thương cho hay: Trước khi Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra, Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức - cán bộ trong giai đoạn trước đó. 

 Trong giai đoạn thanh tra (từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016), Bộ trưởng Công thương khi ấy là ông Vũ Huy Hoàng đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp.

Căn cứ kết quả rà soát, Ban cán sự đảng đã ban hành nghị quyết 02/NQ/BCSĐ ngày 10/10/2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ của Bộ.

Căn cứ nghị quyết này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ban hành chỉ thị 09/CT-BCT ngày 13/10/2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ. 

Triển khai nghị quyết của Ban cán sự đảng và chỉ thị của Bộ trưởng, trong thời gian qua, Bộ đã tập trung kiện toàn các quy định về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm cán bộ, quy trình tiếp nhận cán bộ từ bên ngoài cũng như công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ. 

Bộ cũng đã triển khai xây dựng nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công thương cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ. Đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Ban cán sự đảng và chỉ thị số 09 của Bộ trưởng để công tác cán bộ thực sự đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ công bố chiều qua cho thấy, trong giai đoạn thanh tra (từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016), Bộ trưởng Công thương khi ấy là ông Vũ Huy Hoàng đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp (năm 2015 có 63 trường hợp, năm 2016 34 trường hợp). Trong đó có 55 trường hợp cấp vụ, 42 trường hợp cấp phòng. 

Đồng thời điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 trường hợp (năm 2015 có 8 trường hợp, năm 2016 có 2 trường hợp), bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 1 trường hợp (cấp vụ).

Theo báo cáo của Bộ từ năm 2011 - 2014, ông Hoàng đã quyết định bổ nhiệm 248 trường hợp. Cụ thể, năm 2011 có 38 trường hợp, gồm 29 trường hợp cấp vụ, 9 trường hợp cấp phòng. 

Còn năm 2012 có 55 trường hợp, gồm 27 trường hợp cấp vụ, 28 cấp phòng. Năm 2013 có 74 trường hợp, gồm 26 trường hợp cấp vụ, 48 cấp phòng. Năm 2014 có 81 trường hợp, gồm 43 trường hợp cấp vụ, 38 cấp phòng.

Theo nhận định của Thanh tra Bộ Nội vụ trong giai đoạn thanh tra, Bộ Công thương áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Bộ để thực hiện.

Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng). 

Đồng thời, tại thời điểm bổ nhiệm còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, 3 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ, 4 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước, 1 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và không có bản đánh giá, nhận xét của nơi cư trú.

Ngoài ra còn có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. 

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Công thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch...).

(Nguồn: Vietnamnet)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ