• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bộ Nội vụ kết luận về vụ một Sở có 44 lãnh đạo ở Hải Dương

Thời sự 19/01/2017 18:00

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận vụ việc Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương có 44/46 người làm lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên.

Trụ sở Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương

Theo kết luận thanh tra, nhìn chung, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính.

Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐTB&XH Hải Dương chưa bảo đảm để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm lên cấp phó; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Về số lượng phó trưởng phòng, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ, tại thời điểm ngày 15/10/2016, Sở LĐTB&XH Hải Dương có 9 phòng với số lượng phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở LĐTB&XH Hải Dương trình UBND tỉnh là 8 người.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một Phó trưởng phòng chuyển công tác, nên đến ngày 18/11/2016, số lượng cấp phó của Sở này là 23 người. Tuy nhiên, hiện có phòng còn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm.

Việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, tại thời điểm ngày 15/10/2016, Sở LĐTB&XH Hải Dương sử dụng 17 hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan Văn phòng Sở là chưa phù hợp với quy định. Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 15/10/2016, Sở LĐTB&XH Hải Dương có hai trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, trong đó có một trường hợp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng theo thẩm quyền, một trường hợp không đảm bảo đầy đủ theo quy định (đến nay đã chuyển công tác).

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo Giám đốc Sở LĐTB&XH Hải Dương xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; Thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra” – kết luận thanh tra nêu rõ.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB&XH Hải Dương rà soát về điều kiện tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, bảo đảm số lượng phù hợp quy định. Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn của Sở./.

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ