• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Tô Lâm: Sau khi sắp xếp, lực lượng Công an gần dân hơn

Thời sự 19/08/2020 07:08

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tô Lâm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, đoàn kết nhất trí; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, luôn giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Việt Cường, Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm: Sau khi sắp xếp, lực lượng Công an gần dân hơn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phóng viên.

PV: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Xin Bộ trưởng khái quát những thành tích nổi bật đó của lực lượng CAND?

Bộ trưởng Tô Lâm: Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng CAND tích cực tham gia đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước nhiều thử thách cực kỳ nghiêm trọng, khi đất nước ta cùng lúc đối mặt với nhiều loại kẻ thù, cùng với nạn đói, nạn dốt, thiên tai, kiệt quệ tài chính diễn ra ở nhiều nơi. Đồng thời, phải đẩy mạnh công tác đấu tranh chống phản cách mạng,phá chính quyền địch, bảo vệ hậu phương, bảo vệ căn cứ cách mạng và các vùng tự do, bảo vệ các chiến dịch quân sự trọng yếu, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến thực dân Pháp.

Từ những thành công, những kinh nghiệm trong kháng chiến chống thực dân pháp, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh bại chiến tranh phá hoại của địch từ miền Bắc. Đồng thời cũng tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng giành thắng lợi trên khắp chiến trường đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước.

Trước yêu cầu về đổi mới hội nhập quốc tế thì lực lượng công an các cấp đã chủ động đổi mới các mặt công tác, nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ chế, chính sách pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đã chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

PV: Thưa Bộ trưởng, nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của lực lượng CAND. Bộ trưởng có thể cho biết rõ hơn về điều này?

Bộ trưởng Tô Lâm: CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân; CAND có quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương; không chia sẻ, không nhường quyền lãnh đạo cho bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào khác; không thông qua bất kỳ bộ phận, khâu trung gian nào. Sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác, tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an.

PV: Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Vậy lực lượng CAND thực hiện điều này như thế nào trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng CAND từ khi ra đời đến nay, luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định Công an Việt Nam là Công an nhân dân. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn luôn đoàn kết gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND luôn gắn liền với những hình thức tổ chức và tập hợp quần chúng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm và sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân. Những chiến công và thành tích của lực lượng CAND luôn gắn liền với sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Để phát huy vai trò to lớn của Nhân dân, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm - Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Điều này không chỉ nhằm tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Qua 15 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhân dân được tham gia ngày càng nhiều hơn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt là Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực tế đã có hàng chục nghìn tập thể và cá nhân là quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tôn vinh, khen thưởng.

PV: Vừa qua, lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị. Xin Bộ trưởng cho biết kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị đã tăng cường một bước rất quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công an; tạo điều kiện để xây dựng tổ chức, bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, điều chỉnh, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, xây dựng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các đơn vị trực thuộc Bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, báo chí, y tế; sáp nhập Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố; đặc biệt là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (đây là 01 cấp Công an rất quan trọng nhưng trước kia mới chỉ bố trí lực lượng bán chuyên trách).

Do đó, lực lượng Công an gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình, giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở và kịp thời phục vụ nhân dân tốt hơn; khắc phục được chồng chéo, chia cắt, tăng cường cải cách hành chính; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.

PV: Năm nay, nước ta có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia; để mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm của Đảng”, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xin Bộ trưởng cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới?

Bộ trưởng Tô Lâm: Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng CAND phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao sức mạnh về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đồng thời phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nhất là các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh mạng.

Kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; không ngừng hoàn thiện pháp luật; tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng./.


Theo VOV

NỔI BẬT TRANG CHỦ