• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Thời sự 25/01/2022 15:07

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2022.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 - Ảnh 1.

Trong năm 2022, một trong những nội dung tập trung theo dõi là tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở. Ảnh minh họa. Nguồn:donghy.thainguyen.gov.vn

Theo đó, các nội dung theo dõi thi hành pháp luật gồm: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản); Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật); Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân); Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Bộ VHTTDL được giao quản lý. Trong năm 2022, tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật gồm: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Tổ chức đánh giá việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm; Thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; Tổng kết tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; Tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá tình hình, kết quả theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật… để có đề xuất phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong ngành, lĩnh vực được giao hoặc đề xuất biện pháp quản lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật…

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ