• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL chủ động đề xuất chính sách bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Văn hoá 24/08/2018 10:12

(Tổ Quốc) -Chiều 23/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2020-2025. Chiều 23/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2012-2025.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Bình- Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL đã báo cáo kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước cũng như công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; ban hành, phê duyệt nhiều chương trình, đề án, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc về Tổng kết chính sách dân tộc

Cụ thể, có những nhóm chính sách do Chính phủ ban hành về sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; chính sách phát triển thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ quảng bá, đa dạng hóa các loại hình, các sản phẩm du lịch, khai thác hợp lý các tiềm năng, danh lam thắng cảnh, phát triển du lịch; chính sách công tác gia đình; chính sách và chế độ cử tuyển đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có 18 nhóm chính sách dân tộc thiểu số: giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người; ưu tiên hỗ trợ xây dựng, trang thiết bị các thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước…

Bộ VHTTDL cũng đã ban hành 11 nhóm chính sách như: xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số kết hợp với các chương trình phát triển kinh tế, phát triển nghề thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo; bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tại buổi làm việc

 

Các chính sách dân tộc trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về văn hóa, đã hỗ trợ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số Việt Nam với 3 di tích quốc gia đặc biệt liên quan đến đồng bào dân tộc đã được xếp hạng; 8 di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số đã được xếp hạng di tích quốc gia; 126 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tại 31 tỉnh/thành trên cả nước; 276 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số của 37 tỉnh/thành được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần 1….

Các chính sách cũng chú trọng hỗ trợ giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa là người dân tộc thiểu số.

Về thể thao, chính sách tập trung phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số; tổ chức xây dựng và hỗ trợ hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số.

Về du lịch, chính sách tập trung phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số với mục tiêu xây dựng, phát triển mô hình/hoạt động du lịch cộng đồng nhằm thu hút khách du lịch đến lưu trú vùng dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị liên quan như Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Di sản… đã nêu những ý kiến đóng góp để hoàn thiện định hướng chính sách dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các Cục, Vụ, Tổng cục trong việc triển khai các chính sách dân tộc thiểu số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị phải phối hợp thực hiện kiểm kê văn hóa dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số có số lượng dưới 10.000 người.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị khẩn trương thực hiện trên tinh thần tập hợp các số liệu thống kê về văn hóa, thiết chế văn hóa, để xây dựng đề án tổng thể nhằm triển khai bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, đặc biệt chú trọng chữ viết, trang phục, lễ hội./.

Hà An- Minh Khánh

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ