• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả việc quản lý và sử dụng biên chế

Thời sự 04/12/2021 11:32

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 3/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc về tình hình thực hiện quản lý biên chế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giai đoạn 2016 - 2021.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng thành viên Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả việc quản lý và sử dụng biên chế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Phượng- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã Báo cáo tóm tắt tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 của Bộ VHTTDL.

Giai đoạn 2016-2021, Bộ VHTTDL đã trình cấp có thẩm quyền ban hành, ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp ban hành: 01 Nghị định của Chính phủ; 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 07 Thông tư liên tịch; 06 Thông tư, 19 Quyết định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tổ chức cán bộ...

Cơ cấu tổ chức của Bộ cơ bản hợp lý, phù hợp với chức năng và các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bộ máy tổ chức tiếp tục được sắp xếp hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp và đạt được nhiều kết quả, bảo đảm tỉ lệ quy định của Trung ương và Chính phủ. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao, Bộ VHTTDL đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả việc quản lý và sử dụng biên chế.

Về kết quả quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế, trong đó quản lý và sử dụng biên chế hành chính (biên chế công chức) của Bộ VHTTDL năm 2021 giảm so với thời điểm năm 2015 là 89 chỉ tiêu (tương ứng giảm 10,09%); Về quản lý và sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (biên chế viên chức) do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2021 giảm so với thời điểm năm 2015 là 603 chỉ tiêu (tương ứng giảm 10,15%). Còn đối với số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) năm 2021 giảm so với thời điểm năm 2015 là 108 chỉ tiêu (tương ứng giảm 10,17%).

Bộ VHTTDL đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả việc quản lý và sử dụng biên chế - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 30/6/2021 đã tinh giản được 123 trường hợp. Việc tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách bảo đảm đúng quy định, kịp thời, đầy đủ cho công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ viên chức đã tạo điều kiện cho việc bổ sung những công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ở các cấp được nâng lên: Đội ngũ công chức, viên chức hàng năm đều được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng hành chính; công tác tuyển dụng công chức, viên chức đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức tuyển dụng; công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước gắn với vị trí việc làm; công tác đánh giá, khen thưởng cơ bản đã đánh giá đúng người, đúng việc...

Bên cạnh đó, để thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Cán sự đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng chỉ đạo, ban hành hệ thống các văn bản về công tác cán bộ làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện gồm 02 Thông tư, 06 Quy chế, quy định về công tác cán bộ. Đặc biệt, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ ngày 21/6/2021 về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới". Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1935/QĐ-BVHTTDL ngày 22/6/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ, trong đó đã cụ thể hóa thành 27 nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ có sản phẩm phải hoàn thành gồm: xây dựng và ban hành 10 Thông tư; 01 đề án; 04 quy chế, quy định; áp dụng công nghệ thông tin trong đánh giá chất lượng và xếp loại công chức, viên chức, trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức; tổ chức kiểm tra công tác tổ chức cán bộ... Năm 2021, phải hoàn thành 16 nhiệm vụ, đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành.

Nhìn chung, việc chấp hành các quy định trong công tác tổ chức cán bộ của Bộ VHTTDL được thực hiện nền nếp, bài bản, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của Bộ và đúng quy định. Tuy nhiên, về công tác quản lý và sử dụng biên chế, do tính chất đặc thù hoạt động của ngành, nghề, lĩnh vực cũng có nhiều khó khăn, hạn chế. Tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị của Bộ VHTTDL như Nhà hát Chèo Việt Nam, Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam, Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội… đã nêu những khó khăn cũng như những đặc thù của nghệ thuật trong quá trình giảm biên chế. Đại diện một số đơn vị này cũng đề xuất có cơ chế đặc thù phù hợp trong thời gian tới để ổn định nhân lực, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ thiết thực của đoàn khảo sát cũng được đưa ra tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh sau buổi làm việc này Bộ VHTTDL sẽ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Báo cáo, đảm bảo yêu cầu cao nhất cho đoàn khảo sát, nhất là những vấn đề Bộ kiến nghị, đề xuất cũng như cơ sở để Bộ kiến nghị và đề xuất.

Bộ trưởng cũng khái quát lại những việc Bộ VHTTDL đã thực hiện trong quá trình thực hiện biên chế. Cho đến nay Bộ VHTTDL cơ bản đã đảm bảo yêu cầu các nghị quyết đề ra với việc giảm số phòng và tổ chức lại các đơn vị bên trong để hoạt động có hiệu quả hơn, giảm được hơn 10% cho cả ba đối tượng là công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68.

Bộ VHTTDL đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả việc quản lý và sử dụng biên chế - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mặc dù đã đạt được kết quả như đã nêu trên, nhưng Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn và những đặc thù của ngành về vấn đề quản lý, sử dụng biên chế tại Bộ VHTTDL. Trên cơ sở này Bộ trưởng đã đưa ra một số đề xuất trong quản lý biên chế trong giai đoạn tới linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cũng như sự phát triển của ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế Nguyễn Quang Dương đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2020 của Bộ VHTTDL.

Ông Nguyễn Quang Dương cũng đánh giá cao chỉ đạo thiết thực, quyết liệt của Bộ và Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã thể chế hóa các văn bản, cùng với đó là sự phối hợp, công khai sắp xếp tổ chức, làm sớm và hoàn thành hệ thống bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị hành chính và sự nghiệp… đã góp phần thực hiện tốt việc quản lý biên chế. Đồng thời, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị có tính đặc thù của ngành VHTTDL về công tác quản lý biên chế để báo cáo cấp có thẩm quyền và giao cơ quan chức năng nghiên cứu, làm cơ sở ban hành chính sách phù hợp thực tiễn với Bộ VHTTDL trong công tác quản lý biên chế giai đoạn tiếp theo. Đoàn cũng đề nghị Bộ VHTTDL hoàn thiện báo cáo trên cơ sở phân tích, đánh giá rõ hơn những kết quả, tính đặc thù, kinh nghiệm, khó khăn, bất cập trong công tác quản lý biên chế của Bộ gửi về BCĐ Trung ương.


Tin: Hiền Nguyễn- ảnh Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ