• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022

Thời sự 08/08/2022 17:27

(Tổ Quốc) - Ngày 8/8, ngay sau phiên họp thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ VHTTDL và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số theo từng mục tiêu cụ thể

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị, sau phiên họp thứ ba của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số, lãnh đạo các đơn vị có sự nghiên cứu, trao đổi với đơn vị của mình để tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển đổi số theo hướng đạt được từng mục tiêu cụ thể.

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 22/4/2022 ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ VHTTDL năm 2022 và Quyết định số 1522/QĐ-BVHTTDL ngày 1/7/2027 về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng ban hành Quyết định số 304/QĐ-BVHTTDL ngày 18/2/2022 Về việc thành lập Tổ Công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ VHTTDL; Quyết định số 323/QĐ-BVHTTDL ngày 18/2/2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực diện từ phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ VHTTDL đã tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an thống nhất phương án triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức; bảo mật thông tin của cá nhân khi cán bộ sử dụng kết quả các dịch vụ do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp để phục vụ công tác nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Phối hợp với Cục 105, 106, C06 - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL, có kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ VHTTDL cũng đã phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy và phát triển nền tảng số quốc gia đối với Nền tảng bảo tảng số, Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đồng thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng 2 nền tảng theo Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ trọng tâm giao Bộ VHTTDL tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS: Xây dựng; phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch thúc đẩy và phát triển các nền tảng số quốc gia.

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ VHTTDL

Bộ VHTTDL đã thành lập mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ VHTTDL theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hưởng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay, Bộ VHTTDL đang triển khai xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Đã giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì thực hiện, hiện tại đã hoàn thành Dự thảo và đang tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan và dự kiến bạn hành trong Quý III năm 2022.

Coi trọng việc an toàn, an ninh thông tin

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng biên tập báo điện tử Tổ Quốc - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ VHTTDL nêu rõ, về chương trình và kế hoạch chuyển đổi số, Bộ VHTTDL đã ban hành Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm. 

Bộ VHTTDL cũng đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại Quyết định số 3206 ngày 13/12/2021 và thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại Quyết định số 1522/QĐ-BVHTTDL ngày 1/7/2022.

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng biên tập báo điện tử Tổ Quốc - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp công nghệ hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá 2 nền tảng số của Bộ là nền tảng Quản trị và kinh doanh du lịch số và Nền tảng bảo tàng số, đến cuối năm 2022 đưa vào sử dụng được các nền tảng này. 

Các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số đã có tại các Kế hoạch mà Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ VHTTDL đã ký, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai tại đơn vị mình và hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao trong năm 2022.  

Trung tâm Công nghệ thông tin cũng đề nghị các đơn vị coi trọng việc an toàn thông tin, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành nghiệp vụ nội bộ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trang web,…của đơn vị. Đặc biệt là các phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ thuê dịch vụ.

Mỗi đơn vị phải tự chủ động đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với trang web, hệ thống phần mềm nghiệp vụ của mình thì mới đảm bảo cho kết nối với Chính phủ và kết nối nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, cần rà soát lại công tác tổ chức thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến, đăng tải hồ sơ đã giải quyết lên Hệ thống Một cửa điện tử theo đúng các yêu cầu, các chỉ tiêu của Chính phủ, của Bộ giao; nhằm đảm bảo kết quả đánh giá, xếp hạng của Chính phủ đối với Bộ. 

Các đơn vị cần tăng cường thực hiện công tác số hóa tại Bộ phận Một cửa của đơn vị và đưa vào sử dụng hiệu quả các kết quả, sản phẩm đã số hóa.

Xuân Trưởng - Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ