• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý, giải quyết đơn thư

Thực hiện: Xuân Trường | 14/05/2024

(Tổ Quốc) - Sáng 14/5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý và giải quyết đơn thư; phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự hội nghị.

Thay đổi từ nhận thức đến hành động theo hướng tích cực

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, thời gian qua công tác triển khai nhiệm vụ kê khai tài sản, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL nhìn chung đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong đó, chúng ta đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác kê khai tài sản, thu nhập, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các đơn vị thuộc Bộ. Từ lãnh đạo đến các công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đã có sự thay đổi từ nhận thức đến hành động theo hướng tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận và biểu dương.

"Các nhiệm vụ được triển khai mạch lạc, bài bản, đi vào nền nếp. Chúng ta đã vượt qua những lúng túng, bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và trách nhiệm được giao", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Các đơn vị phải làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập, xử lý đơn thư, khiếu nại - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề bất cập, nổi cộm, bức xúc trong công tác quản lý nhà nước nói chung được các đơn vị kịp thời nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết. Và từ nắm bắt thực tiễn, các đơn vị đã chủ động tham mưu để lãnh đạo Bộ kiến nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Ngoài ra, trình độ của những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này ở các cơ quan, đơn vị cũng được cải thiện, từng bước nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, hiện công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và tại Hội nghị lần này, sẽ có 3 nhóm nội dung chính được chia sẻ, thảo luận.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Các đơn vị phải làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập, xử lý đơn thư, khiếu nại - Ảnh 2.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, đại diện Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thanh tra Chính phủ sẽ hướng dẫn thêm với các đơn vị về các quy định liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập với người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản.

Thứ hai là, quán triệt các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo Kết luận số 179 về xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Các quy định của pháp luật về tiếp công dân và các quy định của pháp luật về công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thứ ba là, phát động Cuộc thi viết và thi sân khấu hóa tìm hiểu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng đề nghị các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, cũng như vấn đề phát sinh từ thực tiễn để cùng nhau giải đáp và tháo gỡ.

"Làm sao để sau hội nghị này, đặc biệt là trong giai đoạn 2024 – 2025, chúng ta làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị thuộc Bộ. Từ đó, xây dựng các cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ đã phân công", Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ.

Triển khai bài bản, đồng bộ các giải pháp

Tại Hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL đã quán triệt tới các đơn vị chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý, giải quyết đơn thư theo Thông báo Kết luận số 179/TB-VP.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Các đơn vị phải làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập, xử lý đơn thư, khiếu nại - Ảnh 3.

Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, trên cơ sở kết quả Hội nghị Kiểm điểm Ban Cán sự Đảng theo gợi ý kiểm điểm năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò của Ban cán sự Đảng trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt, ban hành khá đồng bộ các văn bản chỉ đạo, quy định để đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Bộ trưởng đã ban hành Quy chế xử lý đơn thư, Quy chế tiếp công dân của Bộ; tổ chức hướng dẫn triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đưa vào Kế hoạch thanh tra năm 2024 để thanh tra trách nhiệm một số đơn vị phát sinh nhiều đơn thư.

Bộ đã chủ động, đề cao vai trò phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy Bộ, có cơ chế phối hợp với các tổ chức Đảng khác đang quản lý các đơn vị thuộc Bộ để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, nhất là đối với một số tổ chức Đảng có nhiều đơn thư khiếu kiện.

Lãnh đạo Bộ có chỉ đạo từ sớm, từ xa, đưa ra dự báo cụ thể, yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả công tác quản lý tài sản công, công tác điều hành ngân sách sự nghiệp, công tác tổ chức, cán bộ... tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị. Tất cả những giải pháp này đã được triển khai bài bản, đồng bộ để hạn chế thấp nhất việc phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tình trạng vi phạm trong thực thi công vụ.

Bên cạnh những nỗ lực, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đánh giá kịp thời nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để khẩn trương có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Các đơn vị phải làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập, xử lý đơn thư, khiếu nại - Ảnh 4.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phân công nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, nhận thức đúng đắn về pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tuân thủ, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều Đảng viên không được làm.

Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị, coi đây là nguyên tắc sống còn, gắn với đó là nguyên tắc phê bình và tự phê bình.

Đề cao vai trò người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, e dè, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế xử lý đơn thư, Quy chế tiếp công dân của Bộ.

Bộ trưởng đề nghị Thường trực Đảng ủy Bộ tổ chức các lớp sinh hoạt chính trị, tư tưởng về vấn đề nêu gương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành trong tháng 6/2024. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng đối với những đảng ủy, chỉ bộ có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, đơn thư kéo dài.

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực và cơ quan, đơn vị phụ trách.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Các đơn vị phải làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập, xử lý đơn thư, khiếu nại - Ảnh 5.

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Thanh tra Chính phủ Nguyễn Viết Thạch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm cũng phổ biến về các quy định của pháp luật liên quan đến tiếp công dân và các quy định của pháp luật về công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Thanh tra Chính phủ đã hướng dẫn chi tiết nội dung về các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải đã phát động Cuộc thi viết và thi sân khấu hóa tìm hiểu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024.

NỔI BẬT TRANG CHỦ