• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bộ VHTTDL triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Tin từ Cổng Bộ VHTTDL 05/06/2021 16:21

Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Công văn số 1837 /BVHTTDL-BCĐDS về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021.

Theo đó, thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 (01-30/6) với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy", Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện: lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2021.

Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh giác phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông Tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Cấp Sở có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ