• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi

Văn hoá 31/01/2024 10:52

(Tổ Quốc) - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản số 70/VHCS-NSVH về việc Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

 Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi - Ảnh 1.

Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội (ảnh minh họa)

Theo đó, văn bản do Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương ký gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ: Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai một số nội dung sau:

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 5833/BVHTTDL-VP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và các văn bản khác liên quan.

Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.

Văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các nội dung trên và gửi báo cáo kết quả tổ chức lễ hội về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 19 tháng 02 năm 2024 (hoặc qua địa chỉ email: cucvhcs@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ