• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cà Mau bổ nhiệm 77 cán bộ cấp phòng không đúng quy định

Thời sự 30/11/2018 22:23

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau thì, số lượng bổ nhiệm không đúng quy định (tại thời điểm bổ nhiệm) trong giai đoạn này là 77 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp không đảm bảo quy trình.

Ngày 30/11, UBND tỉnh Cà Mau báo cáo việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng cho tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ 1/6/2012 đến ngày 30/6/2018, tỉnh Cà Mau có 77 cán bộ lãnh đạo cấp phòng được bổ nhiệm không đúng quy định.

Tổng số công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong 6 năm qua, có 1.687 trường hợp. Riêng năm 2018 có 94 trường hợp (bổ nhiệm 21 trường hợp, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ 64 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 9 trường hợp).

Theo báo cáo, số lượng bổ nhiệm không đúng quy định (tại thời điểm bổ nhiệm) trong giai đoạn này là 77 trường hợp gồm: 61 trường hợp bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định (thiếu quản lý nhà nước, ngoại ngữ hoặc tin học), 8 trường hợp vượt số lượng cấp phó so với quy định, 3 trường hợp không đảm bảo quy trình và 6 trường hợp được bổ nhiệm khi chưa có trong danh sách quy hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Cà Mau báo cáo, đến nay các trường hợp vượt quá số lượng cấp phó đã sắp xếp, đảm bảo số lượng quy định. Những trường hợp bổ nhiệm không đúng quy trình và không có quy hoạch đã hủy quyết định bổ nhiệm. Những trường hợp bổ nhiệm không đảm bảo tiêu chuẩn, đến nay, một số trường hợp đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc đã học tập bổ sung, đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định.

NỔI BẬT TRANG CHỦ