• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Cao Bằng: Ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 10/08/2020 11:24

(Tổ Quốc) - Cao Bằng ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020; Ngành văn hóa Quảng Ninh tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Bắc Kạn tăng cường công tác luân chuyển sách đến thư viện huyện, thư viện xã, các phòng đọc, tủ sách cơ sở, điểm Bưu điện - Văn hóa xã là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Cao Bằng: Ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020.

Việc tổng kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong những năm tiếp theo.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào trên địa bàn toàn tỉnh.

Cao Bằng: Ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: baocaobang.vn

Đối với cấp huyện, căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, UBND huyện, thành phố lựa chọn hình thức cho phù hợp (có thể tổ chức Hội nghị tổng kết gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu theo quy định hoặc xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020) trong thời gian trước ngày 15/8/2020.

Đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020 dự kiến vào 30/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ngành văn hóa Quảng Ninh tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Theo thông tin được đăng tải trên trang TTĐT Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT), vừa qua, Sở VHTT đã ban hành văn bản số 1647 /SVHTT-VP gửi phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Cụ thể, Sở VHTT đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ, an toàn tuyệt đối tính mạng; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40/CTTU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Điện khẩn số 13/ĐK-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan đảm bảo phòng, chống dịch một cách chủ động, tốt nhất, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, du khách; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý di tích, thủ từ, thủ nhang, người trông coi di tích đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, treo mắc băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực đông dân cư, điểm du lịch; khu, điểm di tích về phòng, chống dịch COVID-19. Tại các khu vực tập trung đông người (các khu, điểm tham quan di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn) cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Tiếp tục duy trì và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công tác tại các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền các gia đình, người dân thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang (nếu có) đảm bảo gọn nhẹ, an toàn; Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn,…

Bắc Kạn: Tăng cường công tác luân chuyển sách đến thư viện huyện, thư viện xã, các phòng đọc, tủ sách cơ sở, điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Nhiều giải pháp đã được Sở VHTTDL đưa ra nhằm thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ" trong thời gian tới.

Cụ thể, Sở VHTTDL sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân xây dựng và duy trì thói quen đọc sách, học tập thường xuyên phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân; hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc, nghiên cứu phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên.

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Tranh thủ mọi nguồn lực đẩy mạnh, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung vốn tài liệu, hiện vật sưu tầm đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân.

Bố trí nguồn nhân lực tổ chức tốt mạng lưới cơ sở; tăng cường công tác luân chuyển sách đến thư viện huyện, thư viện xã, các phòng đọc, tủ sách cơ sở, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, các trường học trên địa bàn, xây dựng mô hình thư viện thân thiện và hưởng ứng phong trào học tập suốt đời trong hệ thống thư viện.

Kết hợp triển khai các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến hoạt động phát triển văn hóa đọc, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, cụ thể giữa thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa với các trường học nhằm thực hiện tốt giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng xã hội học tập.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ