• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Cao Bằng: Bảo vệ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn hoá 15/06/2022 15:50

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những mục đích mà Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 hướng đến.

Chương trình phối hợp nhằm triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai đơn vị trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; bảo vệ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Cao Bằng: Bảo vệ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Cao Bằng

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gia đình truyền thống các dân tộc thiểu số; tổ chức các sự kiện giới thiệu quảng bá về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số của tỉnh góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc và công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho công chức văn hóa, các nghệ nhân, người có uy tín, trưởng thôn, xóm trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức các sự kiện: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7); Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); …phù hợp với điều kiện thực tế hàng năm; các ngày hội, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch, lễ hội truyền thống phù hợp với điều kiện của tỉnh; các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; tổ chức hội thi thể thao các dân tộc thiểu số của tỉnh tiến tới tham dự các hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc.

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ xây dựng một số mô hình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình văn hóa; thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa; câu lạc bộ văn hóa, thể thao, mô hình du lịch cộng đồng; tủ sách cộng đồng; triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lưu các nghệ nhân, người có uy tín, các học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi về văn hóa, nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh và Trung ương.

Đối với Ban Dân tộc, đơn vị sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch các cấp; tổ chức gặp mặt, biểu dương người có uy tín, các nghệ nhân dân gian ưu tú là người dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ