• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chỉ còn 6 tháng để các địa phương hoàn thành 100% mục tiêu Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020

Giáo dục 10/04/2020 14:54

(Tổ Quốc) - Đây là yêu cầu của Bộ GDĐT trong văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hôm 09/4, về thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".

Theo đó, Bộ GDĐT cho biết, đến cuối năm 2019, nhiều chỉ tiêu đề ra trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" cơ bản đã được hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt như, tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15-35 mới đạt 98,8% thấp hơn mục tiêu của Đề án là 0,2%; tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 97,6% thấp hơn so với mục tiêu của Đề án là 0,4%. Việc nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động vẫn còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Bộ GDĐT yêu cầu, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án, chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án vào cuối năm 2020, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

Chỉ còn 6 tháng để các địa phương hoàn thành 100% mục tiêu Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" - Ảnh 1.

Cần có các giải pháp khắc phục những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" trước tháng 10/2020 (ảnh minh họa)

Cùng đó, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đề án tại địa phương, đồng thời có các giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu của Đề án trước tháng 10/2020.

Các Sở GDĐT tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ; tăng cường quản lý, chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh việc thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, chủ động, tích cực phối hợp với ngành Giáo dục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong cơ sở GSTX nhằm hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ số người được tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở GDTX đã được đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020.

Chỉ đạo Sở GDĐT thống kê chỉ tiêu tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở GDTX, trong đó chú trọng thống kê số lượng người học tại các cơ sở giáo dục chính quy theo hình thức GDTX (số lượt học sinh, sinh viên tham gia học các khóa học kỹ năng, khóa học bồi dưỡng ngắn hạn…); định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT.

Bộ cũng sẽ có các văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án này.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ