• Đường dây nóng

  0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

 • Liên hệ quảng cáo

  091.358.6788

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Giáo dục 01/03/2023 13:55

(Tổ Quốc) - Ngày 01/3, Bộ GDĐT chính thức công bố lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đồng thời công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các môn thi/bài thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023, với 3 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chi tiết như sau: 

Đề thi tham khảo môn Toán

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 1.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 2.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 3.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 4.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 5.

Đề thi tham khảo môn Ngữ văn

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 6.

Đề thi tham khảo môn Ngoại ngữ các thứ tiếng:

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Hàn

Tiếng Nhật


Đề thi tham khảo bài thi môn Vật lí

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 7.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 8.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 9.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 10.

Đề thi tham khảo bài thi môn Hóa học

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 11.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 12.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 13.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 14.

Đề thi tham khảo bài thi môn Sinh học

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 15.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 16.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 17.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 18.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 19.

 

Đề thi tham khảo bài thi môn Lịch sử

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 20.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 21.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 22.

Đề thi tham khảo bài thi môn Địa lí

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 23.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 24.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 25.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 26.

Đề thi tham khảo bài thi môn Giáo dục công dân

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 27.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 28.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 29.

Chi tiết bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 30.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ