• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản phía Bắc

Thời sự 20/04/2017 21:03

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5, chiều nay 20/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng chung sống, luôn kề vai sát cánh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Đồng bào các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng.

Trong đó, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.

Chủ tịch nước cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về văn hóa dân tộc; ưu tiên dành nhiều nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đổi thay rõ rệt diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua đó, mối  quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường; kinh tế ngày càng phát triển; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: “Chính việc thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã góp phần quan trọng vào việc ổn định, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những nhân tố rất quan trọng để góp phần xây dựng các vùng nông thôn mới ở các tỉnh biên giới phía Bắc của chúng ta, đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc không chỉ ở các vùng miền tập trung đồng bào các dân tộc ở miền núi, biên giới phía bắc mà trên phạm vi cả nước”.

Chủ tịch nước tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với những thời cơ, thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức.

Chủ tịch nước chia sẻ về sự khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc, giữa miền núi với đồng bằng chậm được thu hẹp…

Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ công tác dân tộc cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Tôi mong rằng các bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư, giúp đỡ các tỉnh biên giới, miền núi và đề nghị cấp ủy, chính quyền các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc của chúng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với một cố gắng, với một quyết tâm cao hơn nữa để làm sao từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội, giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chúng ta cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống”.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương đề ra những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế; tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc. 

Đồng thời phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản và có chính sách động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục được giao lưu, học tập kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt vận động đồng bào nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, văn hóa dân tộc, đoàn kết dân tộc, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.


 

NỔI BẬT TRANG CHỦ