• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Thời sự 26/04/2021 21:56

(Tổ Quốc) - Ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Ủy ban Pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội: Cần quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội.

Cần quan tâm đến yếu tố xã hội trong các vấn đề kinh tế

Tại buổi làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Ủy ban về các vấn đề Xã hội có nhiều sáng kiến, đổi mới trong hoạt động, là một trong số ít cơ quan của Quốc hội đã thực hiện được quyền sáng kiến lập pháp, giải trình, tham vấn công chúng, thẩm tra các dự án luật căn cơ, thể hiện ở việc các luật do Ủy ban chủ trì, thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý, đều đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong thời gian tới Thường trực Ủy ban cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban trong các lĩnh vực như lao động, việc làm, y tế, dân số, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bình đẳng giới, thường trực nhóm nữ nghị sỹ….đều là những vấn đề khó, nhậy cảm và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhấn mạnh quan điểm của Đảng về văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Ủy ban không chỉ quan tâm đến các vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách mà còn phải hết sức quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội, đó chính là tính Đảng, tính chính trị trong phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ủy ban về các vấn đề Xã hội cần chủ động rà soát khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; chủ động xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, đặc biệt phải mang hơi thở của cuộc sống vào nghị trường Quốc hội, vào trong từng dự án luật.

Trong đó, cần bám sát các nội dung về quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội đã được nêu rất đầy đủ, toàn diện tại Nghị quyết Đại hội XIII và các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với 8 nhóm vấn đề lớn; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về chăm sóc sức khỏe nhân dân, các vấn đề về dân số… Từ đó, có những định hướng dài hạn trong xây dựng pháp luật, để Quốc hội ngày càng chủ động hơn trong việc thực hiện vai trò lập pháp.

Trên cơ sở lĩnh vực được giao, Ủy ban về các vấn đề của Xã hội cần tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội các vấn đề giám sát sao cho hiệu quả, đặc biệt là cần công khai kết quả giám sát, trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu.

Ủy ban Pháp luật có nhiều mô hình, cách làm hay

Làm việc với Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thành công của Quốc hội có vai trò đóng góp rất lớn của Ủy ban Pháp luật. Thời gian qua, Ủy ban đã thực hiện khối lượng công việc nhiều, hình thức đổi mới, mô hình, cách làm hay, đặc biệt có nhiều dấu ấn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.  

Chủ tịch Quốc hội: Cần quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Pháp luật đã giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với toàn bộ 24 luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và 10 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua. 

Ủy ban Pháp luật đã chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát chuyên đề việc thực hiện một số quy định của Luật Thủ đô, tổ chức các phiên giải trình về việc thực hiện những vấn đề liên quan đến vướng mắc, bất cập áp dụng pháp luật và gây bức xúc trong xã hội, hoặc làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Pháp luật cần đề xuất trình Quốc hội ban hành một nghị quyết xác định những nguyên tắc và định hướng cơ bản về xây dựng pháp luật trong cả nhiệm kỳ không có gì mâu thuẫn với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, điều này sẽ bảo đảm tính chủ động, vai trò dẫn dắt của Quốc hội trong hoạt động lập pháp và hoàn thiện thể chế cũng như đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật, phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật về đầu tư kinh doanh để hợp sức cùng Chính phủ xem xét, điều chỉnh một số dự án luật nếu thấy cần thiết./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ