• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội: Nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn

Thời sự 21/02/2023 21:30

(Tổ Quốc) - Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chiều nay 21/2, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm các trường hợp sa sút về phẩm chất chính trị, không xứng đáng với niềm tin của cử tri, nhân dân - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Hội nghị

Hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử nói chung và HĐND địa phương nói riêng là thể hiện “ý Đảng, lòng Dân”

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước có vai trò rất quan trọng của các cơ quan dân cử. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và của từng địa phương; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, thực hiện các đột phá chiến lược, rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

“Tại hội nghị năm ngoái, chúng ta nhận định có một làn gió tươi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử các cấp. Chúng ta cũng thống nhất nhận thức việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử nói chung và HĐND địa phương nói riêng là thể hiện “ý Đảng, lòng Dân”, năm nay càng thấy khẳng định đó vững chắc hơn, thuyết phục hơn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, có rất nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay, bài học quý trong hoạt động của HĐND thời gian qua. Số lượng các địa phương có nhiều đổi mới, nhiều điểm nhấn, tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động ngày càng nhiều hơn. Hoạt động của HĐND bám sát yêu cầu thực tiễn hơn, thiết thực hơn, trách nhiệm hơn.

“Nhiều đại biểu nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cũng vì sự nghiệp chung. Chúng ta không phân biệt cơ quan nào trong hệ thống chính trị, không có sự đối trọng hay đối đầu mà là chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm. Tôi cũng đã nhiều lần phát biểu rằng, việc chúng ta đổi mới, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia hay địa phương, thậm chí bản thân công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển, không có chuyện quyền anh, quyền tôi, cua cậy càng cá cậy vây mà mỗi cơ quan đều phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình vì sự phát triển chung như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Điều quan trọng hơn, theo Chủ tịch Quốc hội là “làn gió mới trong hoạt động của cơ quan dân cử đang ngày càng có tính chất lan toả hơn, vừa truyền cảm hứng, vừa tạo động lực và giữ lửa cho hoạt động của HĐND. Chúng ta đã đổi mới khá toàn diện trên tất cả các mặt và hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả hơn”.

Nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn

Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở thành tựu và bài học năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố cần nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn.

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm các trường hợp sa sút về phẩm chất chính trị, không xứng đáng với niềm tin của cử tri, nhân dân - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của địa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng đoàn HĐND cần lãnh đạo, chỉ đạo việc tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ, rà soát toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành và những nhiệm vụ, đề án mới phát sinh để khẩn trương thực hiện; đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội 6 Vùng.

Hiện thực hóa yêu cầu về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới bằng chương trình, lộ trình khả thi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, HĐND phải giữ vai trò quan trọng trong đổi mới quản trị ở địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân; góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, từng bước rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của HĐND các thành phố trực thuộc Trung ương trong điều kiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, nhiều nhiệm vụ của HĐND cấp dưới đang dồn lên HĐND cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND lựa chọn và thực thi các nhiệm vụ trọng tâm làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình cả về bề rộng, chiều sâu và chất lượng. Tập trung nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND theo hướng phải bảo đảm tính dự báo chính xác, lượng hóa được mục tiêu chính sách, các giải pháp và nhiệm vụ phải rất cụ thể, rõ ràng, bám sát thực tiễn cuộc sống, dễ triển khai thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Xử lý nghiêm các trường hợp sa sút về phẩm chất chính trị 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2023, Quốc hội và HĐND sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. 

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm các trường hợp sa sút về phẩm chất chính trị, không xứng đáng với niềm tin của cử tri, nhân dân - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ, góp phần đánh giá cán bộ, về uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Tiếp thu ý kiến đề nghị của các đại biểu, Đảng đoàn Quốc hội sẽ lãnh đạo, chỉ đạo sớm việc sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy định số 96 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND tổ chức thực hiện tốt Quy định số 96, các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhận thức việc lấy phiếu tín nhiệm là công tác trọng tâm của nhiệm vụ trọng tâm, từ đó, xây dựng kế hoạch và các giải pháp khả thi, cụ thể, tiến hành nghiêm túc, tránh hình thức, chiếu lệ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND các địa phương nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực, uy tín của đại biểu HĐND các cấp gắn chặt với nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. 

"Đây là công việc quyết định thành bại. Do đó, Thường trực HĐND các địa phương cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, soát xét tổng thể phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận thật sự coi trọng chất lượng với cơ cấu. Đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND; xử lý nghiêm các trường hợp sa sút về phẩm chất chính trị, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, không còn xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân địa phương" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.


NỔI BẬT TRANG CHỦ