• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu 5 nguyên tắc hoàn thiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa

Thời sự 08/06/2024 18:14

(Tổ Quốc) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, chiều 8/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn và Hậu Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu 5 nguyên tắc hoàn thiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa  - Ảnh 1.

Quang cảnh tổ thảo luận

Lĩnh vực văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng

Phát biểu về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 4, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Chương trình này sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa đề ra trong các Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành kết luận yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết về vấn đề này. Chương trình đã được Chính phủ chuẩn bị, chỉnh sửa nhiều lần trên cơ sở góp ý của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước. 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã thẩm tra và báo cáo Quốc hội. Lần này trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình, khi được Quốc hội đồng ý thông qua thì Chính phủ phải cụ thể hoá ra từng chương trình, từng dự án, từng đề mục để thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Lĩnh vực văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm "văn hoá còn thì dân tộc còn". Không phải hôm nay thảo luận vấn đề này chúng ta mới nói văn hoá quan trọng mà về chủ trương, đường lối phát triển đất nước, chúng ta luôn chú trọng cả 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa".

Chương trình nội dung khó, có nhiều cách tiếp cận khác nhau

Lưu ý về việc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa có đối tượng, phạm vi rộng với nhiều nội dung khó, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 5 nguyên tắc yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu để rà soát, hoàn thiện Chương trình.

Một là, Chương trình để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp bách về phát triển văn hóa, không thay thế toàn bộ các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển văn hoá.

Hai là, Phân định rõ các nội dung, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước đầu tư phát triển văn hóa trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, chi thường xuyên và nội dung, nhiệm vụ chi, các nội dung cần tập trung đầu tư từ Chương trình.

Ba là, Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cần phải được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ các nội dung cần ưu tiên thực hiện trước, nhằm tạo ra các đột phá trong phát triển văn hóa.

Bốn là, Chương trình cần có tính kế thừa nhưng không trùng lặp, chồng chéo với chương trình, đề án đã được phê duyệt và đang triển khai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu 5 nguyên tắc hoàn thiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa  - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ thảo luận

Năm là, Phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan theo hướng tinh gọn về đầu mối, tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Chương trình đưa ra nhiều chỉ tiêu về thiết chế văn hóa, quy định ở cả mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và nội dung thành phần số 02, đưa ra nhiều loại hình thiết chế khác nhau ở cấp quốc gia và cấp cơ sở, trong khi đó, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chưa được ban hành. 

Do vậy, Chương trình cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về hệ thống các thiết chế văn hóa, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đang được xây dựng và khả thi khi triển khai trên thực tế.

Đặc biệt lưu ý vấn đề phát triển văn hóa "bền vững"

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chương trình phải nêu rõ cơ chế đầu tư các thiết chế văn hóa được đề cập đến trong Chương trình, Nhà nước đầu tư 100% hay hỗ trợ một phần, có huy động tư nhân tham gia hay không để có căn cứ triển khai Chương trình cũng như tính toán nguồn lực đầu tư của Chương trình. 

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục nghiên cứu để quy định phù hợp, bảo đảm tính khả thi và nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu về trung tâm văn hóa cho tất cả các cấp bởi thực tế ở một số địa phương sẽ gặp khó khăn, nhất là những vùng biên giới, hải đảo...

"Cần có giải pháp về cơ chế, tổ chức, bộ máy, con người, bảo đảm cho thiết chế văn hoá cơ sở hoạt động hiệu quả. Nội dung thành phần số 02 có đề cập, tuy nhiên, các nội dung chưa rõ tập trung đầu tư vào nội dung gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở" - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

"Các đồng chí đi những khu di tích lịch sử chẳng hạn, phần giới thiệu cũng đã làm rung động trái tim mọi người rồi. Như ở Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tôi nghe anh chị em thuyết minh giới thiệu thấy rưng rưng nước mắt, xúc động vô cùng. Chúng ta cần chú ý cả những vấn đề này. Phải tổ chức bộ máy, con người, tập huấn cho cán bộ... để lan toả được những giá trị văn hoá tốt đẹp", Chủ tịch Quốc hội trăn trở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, "về mặt lý luận, về quan tâm, nhận thức đối với văn hoá thì đều rất tốt rồi, nhưng bây giờ thể hiện như thế nào để tới đây Chương trình trở thành hiện thực nhằm phát triển văn hóa một cách bền vững". Ông cũng đặc biệt lưu ý vấn đề phát triển văn hóa "bền vững"./.

Thế Công - Ảnh: Duy Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ