• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa

Thực hiện: Nam Nguyễn | 21/06/2024

(Tổ Quốc) - Chiều 21/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 1.

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VHTTDL và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 2.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc Ban Biên soạn cuốn sách.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 3.

Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu xem video giới thiệu về cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 5.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 6.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Lại Xuân Môn phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 7.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 8.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 9.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của các cơ quan được giao nhiệm vụ, trong đó có NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

 

Các đại biểu phát biểu tại buổi lễ.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 11.

Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 12.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách cho các đơn vị.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 13.

Các đơn vị nhận sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 14.

Các đại biểu tại khu trưng bày sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 15.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 16.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 17.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 18.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nghe giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 19.

Các đại biểu xem sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa trên nền tảng số hoá.

Chùm ảnh: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - Ảnh 20.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ