• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa

Văn hoá 31/07/2023 15:49

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của Ngành Văn hóa; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Ảnh 1.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của Ngành Văn hóa.

Đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, kết quả nổi bật, những khó khăn, bất cập, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm rút ra sau 02 năm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, qua đó đề xuất chủ trương, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác văn hóa, xây dựng Ngành Văn hóa qua nửa nhiệm kỳ từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp cho toàn ngành những năm tiếp theo trong công cuộc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhận diện các mô hình xây dựng môi trường văn hóa điển hình để nhân rộng, lan tỏa trong trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế; chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Biểu dương thành tích phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu Ngành Văn hóa trong cả nước, qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tự hào nghề nghiệp tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành Văn hóa trong thời kỳ mới.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa với chủ đề "Giai điệu Tổ quốc" với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; văn hóa soi đường cho quốc dân đi; thành tựu của Ngành Văn hóa. Chương trình diễn ra lúc 20h00, ngày 27/8/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (dự kiến phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1).

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 diễn ra sáng 28/8. Hội nghị nhằm đánh giá phong trào thi đua của Ngành Văn hóa; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ, 04 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức tuyên dương 78 gương điển hình tiên tiến của ngành.

Bên cạnh đó là Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc (diễn ra chiều 28/8) nhằm nhận diện các mô hình xây dựng môi trường văn hóa tiêu biểu; trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ