• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035: Phù hợp với quan điểm định hướng phát triển văn hóa của Đảng

Thời sự 06/05/2024 15:05

(Tổ Quốc) - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh vừa chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035: Phù hợp với quan điểm định hướng phát triển văn hóa của Đảng  - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với Chương trình.

Theo quy định, nội dung chủ yếu của nghị quyết bao gồm: mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư, công nghệ chính, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện. Để có thêm thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra nội dung này, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức làm việc với các địa phương, cơ quan để lắng nghe ý kiến góp ý về nội dung này.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên báo cáo về sự tham gia của địa phương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung Chương trình, sự cần thiết đầu tư chương trình, sự phù hợp với Quy hoạch vùng kinh tế - xã hội, Quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Về hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của Chương trình; Sự trùng lặp giữa Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác đang triển khai tại địa phương;

Cùng với đó là đánh giá tính khả thi khi triển khai tại địa phương về các mục tiêu của Chương trình, phạm vi, quy mô, đối tượng, thời gian thực hiện; nguồn vốn thực hiện và các nội dung thành phần của Chương trình; công tác điều hành, thực hiện Chương trình; trách nhiệm của địa phương và các đề xuất, kiến nghị.

Dự kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 có các nội dung về Phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả; Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc;

Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; Phát triển nguồn nhân lực văn hóa; Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân lo lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới; Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng tạo động lực, nguồn lực cho sự phát triển toàn diện, hài hòa, bền vững của địa phương, phù hợp với quan điểm định hướng phát triển văn hóa của Đảng và xu hướng hội nhập trong giai đoạn mới.

Đồng thời phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2035, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và hưởng thụ văn hóa cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, góp phần phát phát triển kinh tế xã hội.

Ghi nhận các ý kiến của tỉnh tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình Ủy ban thẩm tra nội dung này để trình Quốc hội trong thời gian tới./.

Bảo Trân

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ