• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Chuyển từ “học phí” sang “giá dịch vụ đào tạo“: Vấp phải phản đối quyết liệt

Thời sự 30/05/2018 13:00

(Tổ Quốc) -Việc thay thuật ngữ "học phí" bằng "giá dịch vụ đào tạo" trong dự thảo Luật Giáo dục đại học đã vấp phải sự phản đối từ đa số thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH.

Sáng 30/5, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV được tiếp tục với phần trình bày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về Tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH).

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phùng Xuân Nhạ - Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày trước Quốc hội các nội dung sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề cập việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học và đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo".

Theo đó, tên gọi "giá dịch vụ đào tạo" được đề xuất trong Luật giáo dục đại học sửa đổi được hiểu là bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác...

Đối với các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện thì Bộ Giáo dục - đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.

Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước: cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết đa số thành viên ủy ban không nhất trí việc thay thuật ngữ "học phí" bằng "giá dịch vụ đào tạo" trong dự thảo Luật Giáo dục đại học.

Theo đó, đa số ý kiến thành viên uỷ ban cơ bản nhất trí với các quy định thuộc điều 64 về việc đa dạng hóa các nguồn tài chính của cơ sở GDĐH; Điều 65 việc chuyển đổi từ cơ chế thu học phí sang giá dịch vụ đào tạo theo hướng tính đúng, tính đủ các chi phí cần thiết cho hoạt động đào tạo; Điều 66 về quyền tự chủ trong quản lý tài chính và điều 67 sử dụng tài sản của cơ sở GDĐH trong báo cáo thẩm tra, về tài chính, tài sản.

Các thành viên ủy ban cũng cho rằng, dự thảo luật đã có nhiều cố gắng trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 29 và Nghị quyết 19 về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính trong GDĐH.

Bên cạnh đó, đa số thành viên ủy ban tán thành việc tính đúng, tính đủ chi phí cần thiết cho hoạt động đào tạo theo cơ chế giá dịch vụ trong phần giá dịch vụ đào tạo.

Tuy nhiên, đa số thành viên điều không nhất trí việc thay thuật ngữ học phí bằng giá dịch vụ đào tạo như thể hiện trong dự thảo luật ở điều 65.

Theo báo cáo thẩm tra lưu ý và đề nghị cân nhắc sử dụng khái niệm học phí như quy định trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã ghi rõ: "Việc sử dụng khái niệm học phí (cũng đã được quy định trong dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục) vừa thể hiện quan điểm coi giáo dục là lĩnh vực đặc thù, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế và vừa tránh cách tiếp cận theo hướng thương mại trong giáo dục".

Điều 65. Giá dịch vụ đào tạo

1. Dịch vụ đào tạo gồm: dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Mức thu giá dịch vụ đào tạo được xác định theo quy định tại Điều 105 của Luật Giáo dục.2. Đối với các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước: Cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khoá học cùng với thông báo tuyển sinh”.

Bạch Dương (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ