• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Giáo dục 01/04/2021 08:37

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT chính thức công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của một số bài thi.

Theo đó, đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GDĐT vừa công bố gồm các môn: Toán học, Ngữ văn; Khoa học Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học); Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Đề thi tham khảo bài thi Toán học

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 1.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 2.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 3.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 4.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 5.

Đề thi tham khảo bài thi Ngữ văn

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 6.

Đề thi tham khảo bài thi Khoa học tự nhiên

Môn thi thành phần Vật lí

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 7.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 8.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 9.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 10.

Môn thi thành phần Hóa học

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 11.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 12.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 13.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 14.

Môn thi thành phần Sinh học

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 15.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 16.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 17.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 18.

Đề thi tham khảo bài thi Khoa học xã hội

Môn thi thành phần Lịch sử

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 19.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 20.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 21.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 22.

Môn thi thành phần Địa lí

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 23.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 24.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 25.

Chi tiết đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 26.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ