• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục đổi mới hoạt động từ cơ sở, chăm lo lợi ích của người lao động

Văn hoá 14/08/2023 21:21

(Tổ Quốc) - Ngày 14/8 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Trên tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội có sự tham gia của 198 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên Công đoàn Bộ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, ông Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL cho biết, Công đoàn Bộ có 68 công đoàn trực thuộc; tổng số đoàn viên công đoàn là 5.138 người. Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017-2023 đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành, đến nay Ban Chấp hành có 23 đồng chí có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao, được thử thách trong thực tiễn, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục đổi mới hoạt động từ cơ sở, chăm lo lợi ích của người lao động - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tặng hoa 15 đồng chí trong BCH Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Bộ luôn chú trọng thực hiện việc đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng hoạt động, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ công đoàn phù hợp; phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách và cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Nhiều cán bộ, đoàn viên ưu tú đã được bồi dưỡng giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, số đoàn viên Công đoàn được kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ là hơn 500 người.

Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ VHTTDL đã đề ra mục tiêu: Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) chấp hành "Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ"; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả như: Thường xuyên chú trọng công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật, từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực của Ngành. Với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến" cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tích cực nghiên cứu các chính sách, pháp luật từ đó thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể và ký kết Hợp đồng lao động; chú trọng đến vai trò tham gia quản lý của Công đoàn thông qua việc tham gia các Hội đồng thi đua khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ, xây dựng hoặc bổ sung các nội quy, quy chế trong cơ quan ...

Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục đổi mới hoạt động từ cơ sở, chăm lo lợi ích của người lao động - Ảnh 2.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Đại hội

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã từng bước được đổi mới cho phù hợp nhằm nâng cao nhận thức tư­ tưởng, lý luận và trình độ chuyên môn cho cán bộ, đoàn viên. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 05 theo tinh thần Kết luận số 01 ngày của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Nhiệm kỳ qua, việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, vận động cán bộ, đoàn viên phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn Ngành. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào thi đua như: "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả"; Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động"; phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua ngày càng thực chất hơn, có tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn.

Công tác tổ chức đại hội công đoàn: Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Bộ VHTTDL, nhiệm kỳ 2023-2028. Ra quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ và nội dung đại hội theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Để giúp các công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội thuận lợi, Công đoàn Bộ đã tổ chức đại hội điểm Công đoàn Viện Phim Việt Nam, đại hội Công đoàn Viện phim Việt Nam thực sự là mẫu để các đơn vị tham khảo thực hiện tại đơn vị mình.

Hoạt động Nữ công: Thực hiện tốt việc tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công, về giới, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Tham gia đóng góp ý kiến các văn bản về chế độ, chính sách đối với lao động nữ; vận động và động viên chị em tích cực phấn đấu, khẳng định vai trò, năng lực của phụ nữ trong tình hình hình mới, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia khám sức khỏe định kỳ... Đồng thời đề nghị cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao trình độ, phát triển toàn diện và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ tại đơn vị...

Công tác kiểm tra, giám sát: Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ đã xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm, đồng thời tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại các công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ hầu hết các công đoàn cơ sở đã được kiểm tra; thông qua kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng tổ chức công đoàn, những ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại đơn vị, tìm ra nguyên nhân và giải pháp nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, giúp công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả và rút ra bài học kinh nghiệm chung cho tổ chức Công đoàn Bộ.

Công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, kiểm tra đồng cấp về tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn là một nội dung rất quan trọng của kiểm tra công đoàn, qua 5 năm hoạt động, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trực thuộc lưu ý đến quản lý, sử dụng tài chính và hoạt động gây quỹ công đoàn, hàng năm, Ủy ban Kiểm tra công đoàn Bộ và công đoàn trực thuộc đều kiểm tra các hoạt động thu, chi tài chính của Công đoàn Bộ và công đoàn cơ sở.

Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục đổi mới hoạt động từ cơ sở, chăm lo lợi ích của người lao động - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Đại hội

Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng với chủ đề "Sáng mãi niềm tin". Nhằm duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tạo không khí phấn khởi, thi đua trong lao động, sản xuất và công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động và công tác xã hội, từ thiện luôn được Công đoàn Bộ VHTTDL chú trọng và quan tâm thực hiện; hằng năm, trong dịp các ngày lễ, tết Công đoàn Bộ luôn chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo cho CBCCVCNLĐ ở đơn vị; tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn Bộ đã tổ chức thăm hỏi, thực hiện tri ân, tặng quà cho gia đình có công với Nước, Mẹ VNAH do Công đoàn Bộ nhận phụng dưỡng, các đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các đơn vị, các gia đình chính sách là cán bộ công đoàn cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Đại hội, Thứ trưởng Tạ Quang Đông biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ VHTTDL đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Thứ trưởng, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và công đoàn viên; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở cơ bản đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2023.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đồng thời nêu một số giải pháp để Đại hội đóng góp ý kiến như: Tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCCVCLĐ tin tưởng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL và của các cơ quan, đơn vị; Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" vào thực tiễn hoạt động công đoàn; Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động; Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, nữ công, tài chính công đoàn.

Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục đổi mới hoạt động từ cơ sở, chăm lo lợi ích của người lao động - Ảnh 4.

Quang cảnh Đại hội

Công đoàn bộ thường xuyên chỉ đạo công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt hội nghị CBCCVC; vận động đoàn viên CBCCVCLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVCLĐ...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những thành tựu Công đoàn Bộ VHTTDL đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt là sự đóng góp, sẻ chia, giúp đỡ đoàn viên công đoàn, đồng bào gặp khó khăn trong dịch COVID-19.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng đặt ra một số yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể với Công đoàn Bộ VHTTDL trong nhiệm kỳ mới. Trong đó đặc biệt là tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; lưu ý đề xuất các chính sách dành cho lao động đặc thù của ngành. Giám sát, kiến nghị để thực hiện tốt dân chủ cơ sở.

"Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người lao động; nhất là động viên những người lao động yêu nghề, bám nghề, say nghề; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua" - ông Ngọ Duy Hiểu nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều hoạt động để người lao động tham gia. "Công đoàn phải là một kênh để người lao động tham gia hoạt động văn hoá; quảng bá văn hoá, thể thao, du lịch. Thông qua đó thúc đẩy toàn xã hội quan tâm hơn về vấn đề văn hoá"- ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Cùng với đó là tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chất lượng nội dung các lớp tập huấn; nâng cao chất lượng đoàn viên, người lao động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội cũng bầu Ban chấp hành Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí đi dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam..../.


Tin: Hồng Hà, ảnh: Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ