• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Công tác nhân sự Đại hội XIII được tiến hành "công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học"

Thời sự 03/02/2021 19:08

(Tổ Quốc) - Đó là khẳng định của ông Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tại buổi thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ngày 3/2.

Nhân sự Đại hội XIII được tiến hành "công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học" - Ảnh 1.

Ông Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, sau 8 ngày làm việc, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Các cuộc thảo luận tại 67 đoàn đã có gần 800 lượt ý kiến phát biểu.

Cũng theo ông Hoàng Bình Quân, điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại đại Đại hội là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 và 2045.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Đại hội xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước, cụ thể hóa ở 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định chủ trương chung: Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trong đó, kết hợp chặt chẽ hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương; chủ động đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng và an ninh.

Nói về công tác nhân sự tại Đại hội, ông Hoàng Bình Quân khẳng định, được tiến hành "công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học".

Theo đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Sau khi bầu đủ 200 ủy viên, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất họp ngày 31/1, bầu Bộ Chính trị gồm 18 người, bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng theo ông Hoàng Bình Quân, trong thời gian diễn ra, Đại hội XIII của Đảng đã nhận được 368 thư, điện, chúc mừng từ 167 chính đảng, 18 Đảng bộ, cơ quan của các Đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân từ 93 quốc gia các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ