• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công tác quản lý nhà nước về thẩm định và cấp phép hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Du lịch 13/10/2020 09:00

(Tổ Quốc) - Mới đây, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo số 1486 /BC-SDLB về tình hình hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, công tác quản lý nhà nước về thẩm định và cấp phép hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả cụ thể. Sở tiếp tục rà soát và đánh giá công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng giải pháp quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận 35 hồ sơ đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 1 – 3 sao, đã thực hiện thẩm định 34 hồ sơ và có 31 hồ sơ đạt, 03 hồ sơ không đạt. Tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: 4426 cơ sở, trong đó 1191 đã được xếp hạng 1- 2 sao với 23.386 phòng, số cơ sở 3-5 sao: 122 cơ sở với 15.993 phòng, các loại hình cơ sở lưu trú khác (chưa được xếp hạng, phân loại) : 3.113 cơ sở.

Công tác quản lý nhà nước về thẩm định và cấp phép hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Zing.vn

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tiếp nhận và thụ lý 38 hồ sơ, kinh doanh dịch vụ lữ hành trong đó: 26 hồ sơ cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, 01 hồ sơ cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và 11 hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động. Ngoài ra, trong kỳ tiếp nhận và thụ lý 04 hồ sơ liên quan Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp du lịch nước ngoài .

Sở Du lịch đã thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch cho 08 đơn vị . Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận và thụ lý 932 hồ sơ cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch giảm 44% so với cùng kỳ năm 2019; qua quá trình thụ lý xác minh và phát hiện 13 văn bằng không hợp lệ, đã gửi văn bản đến Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý. Tổng số hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ đến thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố là 5.597 hướng dẫn viên du lịch bao gồm 3.443 Hướng dẫn viên có thẻ quốc tế và 2.154 Hướng dẫn viên có thẻ nội địa.

Đối với công tác kiểm tra chuyên ngành, Sở Du lịch đã tiến hành kiểm tra một số tổ chức, cá nhân theo đơn phản ánh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kiểm tra tuyến điểm (tại Hội trường Thống Nhất, Nhà Thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Bảo tàng chứng tích Chiến tranh) theo Quyết định số 109/QĐ-SDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động tuyến điểm du lịch và hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 110/QĐ-SDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tiến hành kiểm tra theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Thành phố về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã kiểm tra đối với 160 trường hợp đã lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp với tổng số tiền là 87.500.000 (tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn) đồng.

Đồng thời, Sở Du lịch cũng niêm yết công khai quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại khu vực bản tin trong khuôn viên của đơn vị. Việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được ghi chép vào sổ tiếp công dân tại Tổ tiếp công dân của đơn vị và những hình thức gửi đơn khác được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;việc tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, định kỳ theo quy định. Tổng số lượt tiếp công dân trong kỳ là 28 lượt ; không phát sinh người dân khiếu kiện tập trung đông người. Tổng số đơn tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm 2020 là 26 đơn.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thông qua các hình thức như: tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chính trị, đăng tải các văn bản về phòng, chống tham nhũng trên trang web của Sở, gắn công tác phòng chống tham nhũng đi đôi với các hoạt động thiết thực của đơn vị như tiết kiệm, công khai minh bạch việc quản lý sử dụng tài sản công; giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ quan. đồng thời tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra đúng luật, đúng quy trình. Không để tồn đọng các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ và quận, huyện chặt chẽ nhằm giảm áp lực cho công tác thanh tra, tăng hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tương tự.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với ngành du lịch; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với ngành du lịch , tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân Thành phố nội dung gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất các chính sách hỗ trợ cho ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Sở Du lịch TPHCM sẽ thực hiện các giải pháp tiến hành hoạt động kiểm tra cho phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh; Tổ chức công tác thanh, kiểm tra một số doanh nghiệp theo đơn phản ánh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực du lịch; Thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiến hành kiểm tra việc các doanh nghiệp, cơ sở du lịch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện công tác Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh đúng quy định.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ