• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nhiều giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Pháp luật 22/12/2022 13:49

(Tổ Quốc) - Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong thời gian qua, với sự quan tâm và quyết liệt chỉ đạo của Bộ trưởng, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nhiều giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Ảnh 1.

Hình minh họa

Nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật đối với lĩnh vực quản lý.

Nhìn chung, việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cơ bản đã đáp ứng kịp thời công tác quản lý nhà nước và tổ chức hiệu quả các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Tình hình quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan. Hàng năm, Cục Nghệ thuật biểu diễn lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào Kế hoạch công tác; tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến Luật, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết đến các địa phương, các đơn vị nghệ thuật trung ương trực thuộc.

Bên cạnh đó, Cục luôn quan tâm đến việc phổ biến, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ để triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch và liên quan đến lĩnh vực được đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp đến cán bộ, công chức làm công tác quản lý tại địa phương và đối tượng chịu tác động của chính sách.

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nhiều giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Ảnh 2.

Hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội quan tâm; hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua, khen thưởng.  

Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Nghệ thuật biểu diễn như Nghị định số 144/2020/NĐ-CP, một số địa phương còn bỡ ngỡ khi gặp các vấn đề ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Cục Nghệ thuật biểu diễn đã kịp thời và thường xuyên trao đổi về việc áp dụng Nghị định 144/2020/NĐ-CP với các Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố.

Đặc biệt trong những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, hướng dẫn, trao đổi việc thực hiện pháp luật với các Sở Văn hóa, Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố liên quan, tạo nhiều đồng thuận trong dư luận.

Qua 10 năm tổ chức triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, có thể thấy rằng hầu hết các nội dung quy định của pháp luật về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã và đang được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng xã hội; ý thức thực hiện pháp luật được nâng lên, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở địa phương.

Ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thi hành; tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho, công chức, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệmđối với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trở thành một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên trong cơ quan và cho cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố. Địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến sâu rộng đến nhân dân, đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Năm 2021, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức 03 cuộc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 Quy định về hoạt động Nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi là Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) với đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao của 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Nghị định 144/2020/NĐ-CP đã phân quyền đến cấp sở và cấp huyện. Cục Nghệ thuật biểu diễn thường xuyên phối hợp, trao đổi với các Sở về công tác thi hành pháp luật. Theo đánh giá chung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ đúng quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật. Các hành vi có dấu hiệu trái quy định pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời.

Việc thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP, một số địa phương còn bỡ ngỡ khi gặp các vấn đề ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Cục Nghệ thuật biểu diễn đã kịp thời và thường xuyên trao đổi về việc áp dụng Nghị định 144/2020/NĐ-CP với các Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố.

Trong năm qua, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thi hành pháp luật gặp nhiều bất lợi. Đến nay Cục đã tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về Nghệ thuật biểu diễn, tổ chức đi kiêm tra việc thi hành pháp luật về Nghệ thuật biểu diễn tại thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng, trong tháng 8 sẽ kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh, lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến, trao đổi về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thông qua công tác kiểm tra để tiếp tục thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tổ chức xã hội tổ chức, hướng dẫn tổ chức các liên hoan.

Trong những năm qua, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngày càng được củng cố, hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Phổ biến giáo dục pháp luật là bước đầu tiên trong việc đưa chính sách pháp luật đến với người dân nên được Đảng và Nhà nước quan tâm. Hầu hết các chính sách, văn bản pháp luật đều được phổ biến, tuyên truyền đến người dân.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật từng bước đã đi vào nề nếp, triển khai thực hiện một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và rộng khắp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, hạn chế tình trạng khiếu nại , tố cáo kéo dài, vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân; chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ