• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cục Văn hóa cơ sở trả lời về việc thành lập câu lạc bộ văn nghệ quần chúng

Văn hoá 23/10/2018 11:04

(Tổ Quốc) - Đó là một trong những điều kiện để thành lập câu lạc bộ (CLB) văn nghệ quần chúng cấp huyện, xã hoặc tại cơ quan, đơn vị nhà nước.

Cục Văn hóa cơ sở trả lời về việc thành lập câu lạc bộ văn nghệ quần chúng  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh Nam Nguyễn

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có Văn bản số 722/VHCS – VNQC gửi Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trả lời bạn đọc tại địa chỉ hòm thư huytdtt2010@gmail.com.

Nội dung câu hỏi như sau: Xin hỏi, để thành lập câu lạc bộ (CLB) văn nghệ quần chúng cấp huyện, xã hoặc tại cơ quan, đơn vị nhà nước thì căn cứ vào quy định nào (nêu văn bản cụ thể), trình tự thủ tục và thẩm quyền quyết định thành lập theo từng phạm vị hoạt động của câu lạc bộ?

Về vấn đề này, Cục Văn hóa cơ sở trả lời như sau: Hội (CLB) được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, trình tự thành lập: CLB - Đội - Nhóm (sau đây gọi tắt là CLB) là nơi tập hợp những thành viên có cùng sở thích, cùng nhu cầu nhằm một mục đích nhất định. Vì vậy, để thành lập CLB văn nghệ quần chúng cấp huyện, xã hoặc tại cơ quan, đơn vị nhà nước thì cần phải thực hiện các bước: Điều tra nhu cầu bằng phiếu hoặc phỏng vấn số lượng người có cùng sở thích về loại hình nào đó thì tiến hành thành lập CLB; Tìm và vận động các thành viên tham gia CLB; Lập Ban Chủ nhiệm; Xây dựng Nội quy - Quy chế hoạt động của CLB; Đơn xin thành lập CLB (gửi cơ quan chủ quản); Nội dung kế hoạch hoạt động và phương hướng hoạt động; Cơ quan chủ quản xem xét ra Quyết định thành lập CLB và Công nhận Ban Chủ nhiệm Lâm thời; Đề nghị chuẩn y thành lập; Tổ chức ra mắt CLB.

Đồng thời, các CLB phải có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với CLB đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

Về thủ tục thành lập CLB căn cứ theo Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010, thủ tục thành lập CLB gồm có: Đơn xỉn phép thành lập CLB; Dự thảo điều lệ; Dự kiến phương hướng hoạt động; Danh sách những người trong ban vận động thành lập CLB được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập CLB; Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội; Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Về thẩm quyền quyết định thành lập CLB: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010: "2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập; chia, tách, sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã".

CLB tại cấp huyện, tỉnh nếu hoạt động trong Trung tâm Văn hóa thì áp dụng Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL và Thông tư 01/2010/TT- BVHTTDL. CLB tại xã, thôn, cơ quan, đơn vị nhà nước là tổ chức tự quân, tự thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ