• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố

Thời sự 04/12/2017 10:06

(Tổ Quốc) - Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa có văn bản về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quản lý.

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ tiếp nhận như sau: Không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND TP quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp; thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý công chức.

Về điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức, viên chức về đơn vị sự nghiệp, điều kiện riêng đối với việc tiếp nhận giáo viên các cấp, việc áp dụng chính sách ưu tiên thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP theo công văn 9039/UBND-SNV ngày 6/11/2017.

 Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính. Ảnh: Đức Hoàng

Việc tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP quản lý phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tiếp nhận và phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao nhưng chưa sử dụng; có vị trí làm việc dự kiến tiếp nhận phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người được tiếp nhận phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực; trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm và đảm bảo các thủ tục hồ sơ theo quy định. Quy trình thực hiện tiếp nhận dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch;

Việc bổ nhiệm, xếp lương, chuyển ngạch (nếu có) đối với người được tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trường hợp hồ sơ đề nghị tiếp nhận nhiều hơn chỉ tiêu tiếp nhận thì áp dụng đối tượng ưu tiên theo công văn 9039/UBND-SNV của Sở Nội vụ để xét duyệt hồ sơ.

Về quy trình, thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Đà Nẵng, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên tự quyết định việc tiếp nhận công chức, viên chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Trước khi tiếp nhận phải báo cáo với cơ quan chủ quan để theo dõi, quản lý, đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP báo cáo thông qua Sở Nội vụ.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, thủ tục, thời gian tiếp nhận hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định của Sở Nội vụ, các hồ sơ không thực hiện đúng quy định sẽ không được xem xét và trả lại.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ