• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Đà Nẵng tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao

Du lịch 12/05/2020 09:49

(Tổ Quốc) - Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao; Triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; Công nhận điểm du lịch trên địa bàn huyện Đăk Hà là những điểm tin du lịch nổi bật tại các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Khánh Hòa và Kon Tum.

Đà Nẵng tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: banahills.sunworld.vn)

Đà Nẵng tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 2984/KH-UBND về triển khai chuyên đề "Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế".

Theo Kế hoạch, các nội dung triển khai thực hiện, bao gồm: Đổi mới, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên và môi trường, cân đối quỹ đất và địa điểm cho phát triển du lịch với các ngành kinh tế khác; Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW và tiềm năng, thế mạnh của thành phố, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của Đà Nẵng và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh hạt nhân của thành phố Đà Nẵng và lợi thế vùng; Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đăng cai tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế. Đồng thời, xây dựng môi trường du lịch và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong ngành du lịch, doanh nghiệp và người dân; Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ, phục vụ; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Du lịch theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình số 38-CTr/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chuyên đề "Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế" và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm (trước 15/12) báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện để trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố việc tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện và tổng kết định kỳ 05 năm một lần. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Khánh Hòa triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 4351/UBND-KGVX gửi Sở Du lịch Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Đà Nẵng tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: nhatrangsensetravel.com)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2020.

Kon Tum công nhận điểm du lịch trên địa bàn huyện Đăk Hà

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 11/5 về việc công nhận điểm du lịch trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum quyết định công nhận Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi (thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) là điểm du lịch.

Đà Nẵng tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao - Ảnh 2.

Du khách múa xoang với bà con bên ánh lửa bập bùng tại Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi. (Nguồn: kontumtourism.com.vn)

UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Hà thực hiện việc quản lý điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi theo quy định hiện hành. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch được công nhận đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ