• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Thời sự 26/01/2021 10:13

(Tổ Quốc) - Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng 26/1. Đại hội có sự tham gia của 1.587 đại biểu đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước.

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Ảnh 2.

Các đại biểu tại Đại hội

Đại biểu khách mời có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đọc diễn văn khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta - đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Mỗi đảng viên là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc ta. 1.587 đại biểu dự đại hội đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trên toàn quốc, những đảng viên đi dự Đại hội là những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu biểu cho niềm tin, sự thống nhất ý chí hành động, quyết tâm, khắc phục khó khăn và đoàn kết cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

"Trong giờ phút trọng thể này với lòng biết ơn vô hạn Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc với phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Đại hội tưởng nhớ và bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đồng bào đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"- Thủ tướng xúc động nói.

Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Ảnh 3.

Theo Thủ tướng, Đại hội hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng biểu dương những nỗ lực, sự phấn đấu không ngừng, tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách và ý chí khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta cùng các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương cơ quan, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội XIII và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, đóng góp quan trọng trực tiếp vào thành công của Đại hội.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đại hội cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ đảng viên, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức cùng đông đảo nhân dân, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài... đối với công tác chuẩn bị cho các dự thảo các văn kiện của đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể nhân dân ta.

Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội

"Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần được giải quyết; tình hình quốc tế khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, những thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước cũng như toàn thế giới. Cán bộ đảng viên, và nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh, thời đại đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH gắn với phòng chống tham nhũng lãng phí, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng chỉ ra rằng, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết đại hội XII của Đảng đạt được nhiều thành quả quan trọng khá toàn diện, tạo giá trị nhiều mặt, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển 2011 và chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2011-2020.

Đồng thời chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục vượt qua trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Trong bối cảnh đó Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho thế hệ tương lai của đất nước.

Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Ảnh 5.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển 2011 và chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2011-2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Cùng với đó, Đại hội cũng tiến hành kiểm điểm sâu sắc toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng. Đặc biệt bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn nặng nề nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Thủ tướng khẳng định: "Với phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển", đại hội XIII thể hiện bản lĩnh ý chí kiên cường và quyết tâm tiến tới của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với định hướng đúng đắn khát vọng phát triển mạnh mẽ, và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một Nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta".

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ