• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đắk Lắk: Triển khai hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 22/07/2021 09:54

(Tổ Quốc) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội.

Đắk Lắk: Triển khai hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: baodaklak.vn

Cụ thể, từ đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động của Phong trào, đảm bảo nội dung, hiệu quả và thiết thực.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Phong trào "Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương; văn hóa công sở trong các cơ quan nhà nước có tiến bộ rõ rệt. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp; việc cưới, việc tang có những chuyển biến tích cực; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được lan tỏa và nhân rộng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác truyền thông, vận động về xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc đã được chú trọng, các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức bằng hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và quán triệt, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng nếp sống văn hoá. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch về hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh năm 2021; Tổ chức các hoạt động triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh, Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc (18/11), Hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên những hành vi ứng xử văn hóa trong nhà trường; nghiên cứu giải pháp phòng, ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông; không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; nâng cao nhận thức cho y bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó tập trung vào việc nâng cao ứng xử văn hóa, y đức của bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân đến khám, chữa bệnh; Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ