• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đảng bộ Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương có Ban Chấp hành mới

Thời sự 30/06/2020 17:13

(Tổ Quốc) - Sau 2 ngày làm việc, sáng 30/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát thực vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; ra Quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đảng bộ Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương có Ban Chấp hành mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương bỏ phiếu bầu tại Đại hội. (Nguồn: Hà Nội mới)

Đại hội đã chỉ ra nguyên nhân của những thành tích và hạn chế, tồn tại đồng thời đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là phải thường xuyên củng cố, xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và các chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và ý thức trách nhiệm với công việc. Tổ chức thực hiện chương trình công tác phải năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đi đôi đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy các cấp. Coi trọng công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra, thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Cao Đức Phát nhấn mạnh, Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc. Vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của cấp ủy đảng được thể hiện rõ nét.

Cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Chính việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục khó khăn và những mặt còn hạn chế đã tạo nền tảng vững chắc để Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; giới thiệu nhân sự để bầu Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ