• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào?

Giáo dục 11/02/2020 13:46

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và trung cấp sư phạm, theo đó, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm 10 tiêu chuẩn.

Các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên có thực hiện chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của thông tư này.

Theo đó, các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức. Trong đó, 3 mức từ 1-3 là chưa đạt yêu cầu, cụ thể: Mức 1 là Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay; Mức 2 là Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục; Mức 3 là Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu.

4 mức còn lại từ mức 4-7 là đạt yêu cầu, cụ thể: Mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí; Mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí; Mức 6 và Mức 7 tương ứng là đáp ứng rất tốt và đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào? - Ảnh 1.

Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội

Về quy định 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm, Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra; Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo; Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh và hỗ trợ người học; Tiêu chuẩn 6: Đánh giá kết quả học tập của người học; Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên; Tiêu chuẩn 8: Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Tiêu chuẩn 9: Bảo đảm và nâng cao chất lượng; Tiêu chuẩn 10: Kết quả đầu ra.

Các trường căn cứ vào tình hình cụ thể, chủ động lập kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, trowfng có thể lựa chọn đánh giá theo tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư này hoặc theo tiêu chuẩn của tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có uy tín, được Bộ GDĐT công nhận.

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ theo các quy định này để đánh giá và công nhận chương trình đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2020, thay thế quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. Các trường đang thực hiện đánh giá theo Quyết định 72 thì thực hiện tiếp đến hết ngày 01/7/32020, trừ việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chỉ được thực hiện đến thời điểm thông tư này có hiệu lực.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ