• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Đánh giá kết quả hoạt động và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

Văn hoá 27/05/2022 10:11

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả hoạt động và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước, phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020". Đồng thời nghiên cứu, thảo luận về những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Dự kiến Hội thảo sẽ diễn ra trong tháng 8/2022 tại Hà Nội, với sự tham dự của đội ngũ chuyên gia gồm các chuyên gia trong ngành Nhân học/Dân tộc học; các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Hội thảo sẽ tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung gồm: Thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020; Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn hóa và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số; Đánh giá kết quả hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2011- 2020; Đặc điểm, vị trí, vai trò của hoạt động bảo tồn văn hóa; phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong xây dựng văn hóa quốc gia và phát triển đất nước; Định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ