• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Tin từ Cổng Bộ VHTTDL 22/10/2021 16:29

Ngày 22/10, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3916/BVHTTDL-VHCS gửi các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 lồng ghép triển khai, tổ chức các hoạt động về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cục Nghệ thuật biểu diễn triển khai các chương trình nghệ thuật trực tuyến "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch"; các chương trình nhà hát truyền hình; chương trình nghệ thuật trên truyền hình phục vụ nhân dân. Triển khai tổ chức bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức hội thảo, hội nghị xin ý kiến đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước, phát triển văn học; xây dựng Đề án nâng cao năng lực sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030. Tổ chức liên hoan Ca Múa Nhạc và Kịch nói toàn quốc. Tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế đối với các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật biểu diễn công lập.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức "Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2021", trọng tâm là hoạt động phát động sáng tác, triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh. Triển lãm bằng hình thức trực tuyến tại website của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, trong đó chú trọng về đề tài phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn địa phương công tác tuyên truyền cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; chú trọng tới việc tuyên truyền tại nơi công cộng, khu vực tập trung dân cư, "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng xanh".

Các hoạt động tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

NỔI BẬT TRANG CHỦ