• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ĐB Quốc hội đề nghị bổ sung chỉ tiêu đánh giá ngân sách đầu tư cho văn hóa

Thời sự 20/10/2021 19:49

(Tổ Quốc) - Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê vào chiều 20/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng đề nghị bổ sung chỉ tiêu đánh giá ngân sách đầu tư văn hóa để có căn cứ hoạch định chính sách, đầu tư ngân sách hàng năm cho văn hóa.

Chưa đánh giá được chỉ tiêu về ngân sách đầu tư văn hóa trong nhiều năm qua

Ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị bổ sung 2 chỉ tiêu và điều chỉnh 1 chỉ tiêu trong nhóm các chỉ tiêu về VHTTDL. Theo đó, ĐB này đề nghị bổ sung chỉ tiêu về thiết chế văn hóa, thể thao. Bởi, Thủ tướng Chính phủ có quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có hướng dẫn các tiêu chí cụ thể. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã có sự đầu tư và đánh giá về tầm quan trọng của các thiết chế này trong phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao.   

ĐBQH đề nghị bổ sung chỉ tiêu đánh giá ngân sách đầu tư văn hóa - Ảnh 1.

Ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Theo ông Phan Viết Lượng, nếu không quan tâm đến chỉ tiêu này sẽ dẫn đến sự thiếu hụt trong việc đảm bảo hưởng thụ văn hóa của người dân. Khi bổ sung chỉ tiêu này sẽ giúp cho công tác  đầu tư, quản lý về văn hóa tốt hơn.

Bên cạnh đó, ĐB Phan Viết Lượng cũng cho rằng, nhiều năm qua, chúng ta vẫn chưa đánh giá được chỉ tiêu về ngân sách đầu tư văn hóa dù đã có Nghị quyết của Trung ương. Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII đã đánh giá đầu tư cho văn hóa là chưa tương xứng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để đáp ứng được yêu cầu quan tâm đến kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa, tăng mức đầu tư cho văn hóa như tinh thần Đại hội đã đề ra.

"Nếu không đánh giá được chỉ tiêu về ngân sách đầu tư cho văn hóa thì không có căn cứ hoạch định chính sách để đầu tư ngân sách hàng năm cho lĩnh  vực  này. Vì vậy, cần phải bổ sung chỉ tiêu này vào dự thảo Luật" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nêu quan điểm.

Thống kê phải song hành, liệt kê được những biến số của cuộc sống

Nêu ý kiến tại buổi thảo luận tổ, ĐBQH Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi Luật thống kê cần đánh giá tổng kết kỹ hơn chứ ở đây chỉ sửa một phần cục bộ. Đã đến lúc phải thay đổi cả mô hình tổ chức, và phương thức hoạt động của ngành Thống kê.

ĐB này lấy ví dụ, trong đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2021, số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư vênh nhau. Cụ thể, dự báo tăng trưởng bình quân 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Thống kê là 2,5%, còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra là 3,5-4%.

Theo quan điểm của ĐB Lê Thanh Vân, tính lệ thuộc về đầu mối, các quan hệ công tác có thể khiến cho tính toán, số liệu thống kê không khách quan, đồng nhất. Ở nhiều quốc gia, ngành Thống kê hoàn toàn độc lập, do đó, chúng ta cần xem xét địa vị pháp lý của Tổng cục Thống kê.

ĐBQH đề nghị bổ sung chỉ tiêu đánh giá ngân sách đầu tư văn hóa - Ảnh 2.

ĐBQH Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Bày tỏ tán thành với việc bổ sung nhiều tiêu chí thống kê, ĐB Lê Thanh Vân cho rằng, cần nghiên cứu kỹ các quốc gia có cùng mức độ tăng trưởng như chúng ta. Bởi, Thống kê là ngành kinh tế phục vụ đắc lực cho việc phân tích chính sách. Nếu như chúng ta không liệt kê ra hết các tiêu chí để thống kê, từ đó định lượng được, thì sẽ không tính toán được biến số của ngành kinh tế.

"Thống kê phải luôn song hành với cuộc sống, liệt kê được những diễn biến, biến số của cuộc sống" - ĐBQH Lê Thanh Vân bày tỏ quan điểm.

Các chỉ tiêu quốc gia còn phải phục vụ cho cả người dân, doanh nghiệp

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết, phạm vi sửa đổi Luật Thống kê cần rộng hơn để phục vụ việc hoạch định chính sách, quan trọng hơn là đảm bảo thông suốt cùng một mặt bằng, phù hợp thông lệ quốc tế.

ĐB Nguyễn Hữu Toàn cho rằng, hệ thống chỉ tiêu quốc gia phải đảm bảo được 3 yếu tố. Thứ nhất phải phản ánh khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn thì mới phân tích, đánh giá được. Từ đó mới sang yếu tố thứ hai là giúp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách.

Thứ ba là phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Ví dụ như, có chỉ tiêu mình đánh giá cao nhưng quốc tế lại đánh giá mình thấp, ngược lại, có những chỉ tiêu mình thấy chưa cao khi so sánh ra lại cao. Tình trạng này sẽ dẫn đến lạc hướng trong điều hành chính sách.

Một vấn đề khác mà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội lưu ý đó là, các chỉ tiêu quốc gia hiện chỉ phục vụ hoạch định chính sách của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, như vậy là vẫn chưa đủ mà còn phải phục vụ cho cả người dân, doanh nghiệp. Nhờ những thông tin đó giúp họ phân tích, đánh giá thị trường để quyết định đường lối kinh doanh.

Nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống đánh giá chỉ tiêu đánh giá GDP và GRDP rất cần thiết, ĐB Nguyễn Hữu Toàn cho rằng, cần phải có sự thống nhất với nguyên tắc chung bởi phương pháp tính GDP rất nhiều, cách tính khác nhau sẽ dẫn đến sai số. Trước khi các địa phương công bố các chỉ tiêu tăng trưởng GDP và GRDP thì cũng cần có sự thống nhất các cơ quan Trung ương./.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ