• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề nghị trường đại học dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp trừ một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù

Giáo dục 28/07/2019 07:50

(Tổ Quốc) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH mới đây có văn bản gửi 45 cơ sở giáo dục đại học đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đề nghị dừng tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

Thông tin được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đăng tải, theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14), được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019. Theo Luật số 34/2018/QH14 thì các cơ sở giáo dục đại học thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm: Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản gửi 45 cơ sở giáo dục đại học đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đề nghị: Dừng tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày 01/7/2019.

Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 01/7/2019, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tổ chức đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ LĐTBXH.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ sở giáo dục đại học phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, đề nghị cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, báo cáo Thủ tướng về việc cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp mang tính đặc thù kết hợp đào tạo nghệ thuật với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

45 cơ sở giáo dục đại học đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp bị đề nghị dừng tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp kể từ ngày 01/7/2019 gồm:

45

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ