• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Để xảy ra các vi phạm tại Đại học Ngoại thương: Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Bộ GDĐT giai đoạn 2005-2015

Pháp luật 06/03/2020 17:03

(Tổ Quốc) - Liên quan đến trách nhiệm của Bộ GDĐT trong hàng loạt sai phạm về công tác cán bộ của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, theo kết quả thanh tra, rà soát nội dung tố cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy, từ năm 2012 đến nay Bộ GDĐT đã nhiều lần nhận được đơn tố cáo, phản ánh nhưng đến thời điểm hiện nay chưa có bất kỳ quyết định thụ lý giải quyết tố cáo nào.

Theo Thanh tra Chính phủ, kết quả xác minh các nội dung tố cáo liên quan đến công tác cán bộ của Đoàn Thanh tra cho thấy, từ năm 2005-2015, trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) không có quy hoạch đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, là chưa thực hiện quy định của Đảng về quy hoạch cán bộ. Trách nhiệm thuộc về Bí thư, Hiệu trưởng, Đảng ủy ĐHNT giai đoạn 2005-2015 và Ban cán sự Đảng (Bộ GDĐT) từ 2005-2015.

Để xảy ra các vi phạm tại ĐHNT: kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với BCS Đảng Đảng Bộ GDĐT giai đoạn 2005-2015 - Ảnh 1.

Ảnh: Phapluatplus

Trong đó, việc bổ nhiệm đối với chức danh Phó Hiệu trưởng thuộc thẩm quyền của Bộ GDĐT đã vi phạm quy định về điều kiện bổ nhiệm lại công chức trong thời gian giữ chức vụ. Cụ thể, Hiệu trưởng và Đảng ủy ĐHNT đã thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ GDĐT đã quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 khi bà Đào Thị Thu Giang không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010- 2015; và quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 khi bà Lê Thị Thu Thủy không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010-2015.

Việc xử lý trách nhiệm sau thanh tra, kiểm tra, kết quả xác minh của Đoàn thanh tra cho thấy, qua kết quả xác minh các nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT; từ năm 2012 đến nay Bộ GDĐT đã nhiều lần nhận được đơn tố cáo, phản ánh nhưng đến thời điểm hiện nay chưa có bất kỳ quyết định thụ lý giải quyết tố cáo nào của Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT không thụ lý, giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là không thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 5 Luật Tố cáo 2011; Năm 2013, Thanh tra Bộ GDĐT đã tiến hành thanh tra các nội dung có liên quan đến nội dung tố cáo nhưng có nội dung chưa được xem xét, có nội dung xem xét không đầy đủ, có nội dung đã xem xét nhưng kết luận chưa đúng bản chất sự việc.

Việc xử lý trách nhiệm và xử lý kỷ luật sau khi có Kết luận số 548/KL-TTr ngày 16/7/2013 của Bộ GDĐT đối với người có vi phạm của ĐHNT không đúng quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; Kết quả xử lý không khách quan, có biểu hiện bao che người có sai phạm trong đó: Lãnh đạo Bộ GDĐT né tránh trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, xử lý; Tổ công tác của Bộ GDĐT về kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Lãnh đạo ĐHNT thực hiện chưa đúng nhiệm vụ, đánh giá thiếu nhất quán, tham mưu không đúng quy định pháp luật.

Bộ GDĐT không thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐHNT là không đúng với Điều 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 17, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức. Kết quả kiểm điểm người chịu trách nhiệm về các sai phạm là ông Hoàng Văn Châu và bà Đào Thị Thu Giang chưa nhận khuyết điểm, trách nhiệm; Kết quả xem xét không có ai phải chịu hình thức kỷ luật.

Quá trình thực hiện kiểm điểm, xử lý vi phạm có trường hợp chưa đúng quy định về xử lý kỷ luật đảng viên; Kết quả kiểm điểm, xử lý thiếu khách quan, không công bằng; So sánh các vi phạm cụ thể, trách nhiệm của từng cá nhân nêu trong Kết luận 109-KL/UBKTTU với Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên thì kết quả xử lý nêu trên về hình thức kỷ luật không tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Đoàn thanh tra kết luận, nội dung tố cáo là có cơ sở. Để xảy ra vi phạm tại ĐHNT, Bộ GDĐT thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát, không sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm về về tài chính, về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt về công tác quy hoạch, quản lý cán bộ. Không tiến hành thụ lý, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo 2011. Tiến hành thanh tra nhưng chưa xem xét, đánh giá toàn diện các nội dung phản ánh.

Thiếu trách nhiệm trong việc xem xét, xử lý sau thanh tra, đã không tiến hành theo đúng quy định, kết quả xử lý thiếu khách quan, không triệt để; Ban cán sự Bộ GDĐT nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong phối hợp với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý sau kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Với các vi phạm đã kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị về xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Đảng Bộ GDĐT, kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Bộ GDĐT giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm tại ĐHNT; kiểm điểm trách nhiệm trong việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật tại ĐHNT để tố cáo kéo dài.

Đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GDĐT, yêu cầu Bộ GDĐT phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với Lãnh đạo ĐHNT có vi phạm được nêu trong các kết luận kiểm tra, thanh tra trước đây nhưng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm chưa khách quan và phần B của Kết luận này cần được xem xét xử lý lại đảm bảo công bằng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

Bộ GDĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu, quản lý về tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, quản lý cán bộ, thanh tra, giải quyết tố cáo để xảy ra vi phạm như đã nêu trong kết luận.

P.V

NỔI BẬT TRANG CHỦ