• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Địa phương đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội

Giáo dục 29/04/2021 20:31

(Tổ Quốc) - UBND cấp tỉnh rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo giáo viên, nhu cầu tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp của địa phương theo từng trình độ, cấp học, ngành học, từ đó xác định số lượng chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh.

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo giáo viên, nhu cầu tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp của địa phương theo từng trình độ, cấp học, ngành học, từ đó xác định số lượng chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh và báo cáo về Bộ GDĐT.

Các cơ sở đào tạo giáo viên xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và gửi về Bộ GDĐT theo quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ. Bộ sẽ xác định và thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên theo quy định.

Trên cơ sở số lượng chỉ tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương đã báo cáo về Bộ GDĐT, đảm bảo phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên theo chỉ tiêu đã được Bộ GDĐT thông báo và phù hợp với nhu cầu, kế hoạch sử dụng giáo viên của địa phương, UBND cấp tỉnh tổ chức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu việc đào tạo giáo viên đối với cơ sở đào tạo.

Việc đấu thầu và tham gia đấu thầu để đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng của các địa phương thực hiện theo quy định hiện hành.

Địa phương đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội - Ảnh 1.

Sinh viên trúng tuyển ngành đào tạo giáo viên cam kết tham gia học tập và công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương (ảnh: Hanoimoi)

Cũng theo dự thảo, cơ sở đào tạo giáo viên hướng dẫn, thông báo tới sinh viên trúng tuyển về chỉ tiêu đào tạo được các địa phương giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, các thông tin khác liên quan đến việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu của địa phương để sinh viên trúng tuyển đăng ký, cam kết tham gia học tập và công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương ngay sau khi có kết quả trúng tuyển đối với mỗi đợt tuyển sinh của cơ sở đào tạo giáo viên.

Sinh viên nộp đơn đề nghị hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên và có thể đề nghị được hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo thứ tự nguyện vọng đối với các địa phương có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại địa phương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký của sinh viên, UBND cấp tỉnh xét chọn, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho sinh viên kết quả xét chọn.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ