• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Điện Biên: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt nhiều kết quả tích cực

Văn hoá 12/12/2018 18:07

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã có báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Điện Biên: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: baodienbienphu.com.vn)

Theo đó, trong năm 2018, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện đã tích cực triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đồng thời phối hợp, lồng ghép các nội dung phong trào với các chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương, tập trung vào những nội dung, mục tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động. Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn các Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn triển khai đăng ký và bình xét các danh hiệu văn hóa đúng quy trình, kịp tiến độ và đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phong trào đã có tác dụng thiết thực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Thông qua phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ góp phần giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Từng nội dung cụ thể về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: phong trào phát triển chưa đồng đều ở một số địa phương; nhận thức của một bộ phận nhân dân, đặc biệt khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều hạn chế; việc xét tặng danh hiệu gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan văn hóa ở một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định;…

Trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai đầy đủ và có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phong trào TDĐKXDĐSVH;…Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 là: 64,7% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 61,8% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa"; 90,9% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";…

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ