• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điện Biên: Tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Pháp luật 20/08/2020 16:43

(Tổ Quốc) - Trong những năm qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cơ bản đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Theo Báo cáo Sơ kết thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Điện Biên, công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp, sự quan tâm sát sao của các Bộ, Ban ngành...sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc hướng dẫn tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Điện Biên: Tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/nguồn: baophapluat.vn

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các Sở, ban ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức, chủ sở hữu cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ sử dụng các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình…trên địa bàn tỉnh đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan: Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định pháp luật về áp dụng biện pháp ngăn chặn hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan và ưu đãi thuế cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo các quy định có liên quan tại Luật Hải quan, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng... đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, các Sở, ngành đã tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, giáo dục pháp luật, công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; mở chuyên mục giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Luật Sở hữu Trí tuệ; tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức các đợt thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực liên quan, trong đó có nội dung kiểm tra về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Kết quả cho thấy, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa…đã nghiêm túc thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình; các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đều có thông báo và được cơ quan quản lý cho phép, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quyền tác giả chấp hành tốt khi sử dụng tác phẩm.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác thực thi quyền tác giả và quyền liên quan đã tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1068/KH-UBND, ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu các tác phẩm, sản phẩm; Tăng cường hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức hướng dẫn các cá nhân, tổ chức trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cũng như việc thực hiện thủ tục hành chính đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm đến quyền tác giả, quyền liên quan;…

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ