• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Doanh thu bình quân của một hợp tác xã năm 2018 đạt 4,4 tỷ đồng

Kinh tế 09/10/2019 14:32

(Tổ Quốc) - Sáng 9/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo về Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019.

Tại cuộc họp báo này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu từ năm 2002 đến năm 2010 là "Đưa kinh tế tập thế thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân".

IMG_0225

Quang cảnh buổi họp báo

Theo số liệu của Cục phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 15 năm triển khai Nghị quyết, hiện cả nước có 101.400 tổ hợp tác (THT), tăng 587 (khoảng 0,58%) so với năm 2003; thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia, tăng khoảng 57,3%. Số lao động thường xuyên trong THT khoảng 1,1 triệu lao động, tăng 11,2% so với năm 2003. Doanh thu bình quân của 1 THT là 408 triệu đồng, tăng 75,7% so với năm 2003.

Về HTX, cả nước hiện có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng 8.513 HTX (khoảng 59%) so với năm 2003, trong khi số thành viên HTX giảm 358 nghìn người (khoảng 5,6%). Số lao động làm việc trong HTX là 1,2 triệu người, tăng 157 nghìn người (khoảng 14,8%) so với năm 2003. Đồng thời, số lượng các HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số HTX.

Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4,4 tỷ đồng/HTX, tăng 3,6 tỷ đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng được tăng lên từ 15,7 triệu đồng/năm năm 2003 lên 36,6 triệu đồng/năm 2018 (tăng 20,9 triệu đồng, khoảng 133%).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các HTX  phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các hợp tác xã  còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực hợp tác xã  còn hạn chế, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường. Một số hợp tác xã  thực hiện đăng ký lại còn hình thức, phương thức hoạt động không thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn thụ động, chưa đáp ứng được các quy định của Luật hợp tác xã  năm 2012…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20.02.2019 ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 7938/VPCP-NN ngày 04.9.2019 về tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng chủ trì và tổ chức Diễn đàn. Hai sự kiện quan trọng này sẽ diễn ra trong ngày 14/10 tới.

Thành Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ