• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai đa dạng hóa các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa và công tác gia đình

Văn hoá 06/02/2020 11:46

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch 163/KH-SVHTTDL ngày 04/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng Nai đa dạng hóa các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa và công tác gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: laodongdongnai.vn)

Theo đó, trong năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu chỉ tiêu: Nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa" đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ; Trên 98% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, trên 80% số ấp, khu phố có mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Về công tác xây dựng nếp sống văn hóa: Tiếp tục thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"; Hướng dẫn việc triển khai đăng ký, bình xét, công nhận mô hình Khu nhà trọ văn hóa năm 2020; Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện và tham mưu thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên lĩnh vực văn hóa; Hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Về thực hiện chương trình, đề án, mô hình về gia đình, kế hoạch nêu rõ: Tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai văn bản số 3378/UBND-VX ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", Câu lạc bộ "Nam giới nói không với bạo lực gia đình"…

Bên cạnh đó, để đạt được chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch cũng nêu rõ, trong năm 2020, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan tổ chức tốt các sự kiện văn hóa gia đình, các lớp tập huấn về nếp sống văn hóa và gia đình./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ