• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp

Văn hoá 27/04/2020 16:19

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đã có công văn gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về việc quản lý, xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp.

Đồng Tháp: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo An Giang

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu các đơn vị nói trên triển khai thực hiện các nội dung về: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện Quy ước khóm, ấp; Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện Quy ước khóm, ấp; Xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy ước khóm, ấp.

Cụ thể, triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác rà soát, xây dựng Quy ước khóm, ấp theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 15/HD-VPTTBCĐ ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Tỉnh về kiểm tra, rà soát quy trình xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Tài liệu Hướng dẫn xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Hướng dẫn cấp xã theo dõi, quản lý và hỗ trợ khóm, ấp tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy ước sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình rà soát, xây dựng Quy ước cho cán bộ phụ trách cấp xã và khóm, ấp.

Bên cạnh đó, tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá về quy trình xây dựng, nội dung các Quy ước đã được công nhận; Lồng ghép công tác xây dựng, thực hiện Quy ước vào nội dung Phong trào để triển khai thực hiện; tổ chức rà soát, kiểm kê, đưa tập quán xã hội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể để bảo tồn và phát huy giá trị theo thẩm quyền.

Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản triển khai các nội dung hướng dẫn về xây dựng, thực hiện Quy ước khóm ấp, lồng ghép trong các tài liệu chuyên môn của các ngành thành viên; Tham mưu Uỷ ban nhân dân cùng cấp định hướng nội dung Quy ước khóm, ấp phù hợp với tình hình thực tế và đặc trưng văn hóa của từng địa phương.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai xây dựng, thực hiện Quy ước khóm, ấp theo định kỳ và đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời khắc phục những khó khăn, bất cập; đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Sở VHTTDL yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung trên và định kỳ báo cáo kết quả về Sở trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ