• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Dự thảo 8 chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông

Giáo dục 02/06/2020 09:55

(Tổ Quốc) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Ban hành một số Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Triển khai Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành một số Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông gồm dự thảo 8 Chương trình môn Tiếng dân tộc thiểu số: Chương trình Tiếng Bahnar; Chương trình Tiếng Chăm; Chương trình Tiếng Êđê; Chương trình Tiếng Jrai; Chương trình Tiếng Khmer; Chương trình Tiếng Mnông; Chương trình Tiếng Mông; Chương trình Tiếng Thái.

Dự thảo 8 chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông - Ảnh 1.

Cô và trò điểm trường Tâk Pổ, Quảng Nam (ảnh: Moet)

Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được thực hiện theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định môn Tiếng dân tộc thiểu số là môn học tự chọn từ lớp 1 đến lớp 12.

Dạy học tiếng dân tộc thiểu số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng, có nhu cầu được học tiếng dân tộc thiểu số.

Môn Tiếng dân tộc thiểu số được dạy từ cấp tiểu học, sử dụng thời lượng tự chọn tương ứng của từng cấp học để tổ chức dạy học.

Nội dung dạy học tiếng dân tộc thiểu số được quy định trong từng chương trình tiếng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Điều kiện tổ chức dạy học và quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo đăng tải lấy ý kiến góp ý đến ngày 30/7/2020.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ